Erhverv

Lindenborg Gods tjener igen penge

Koncernen Lindenborg Gods i Himmerland kan for første gang i årevis præsentere et overskud.

Lindenborg Gods' faciliteter i Arden. Foto: Lindenborg Gods Rold Skov Savværk opskærer nåletræ til byggesektoren på savværker i Arden og Sabro. Dette kan eksempelvis være konstruktionstræ eller beklædning. Desuden producerer de træ til emballage og sælger biprodukter som træflis, savsmuld og bark. Foto: Lindenborg Gods

Lindenborg Gods, der arealmæssigt er et af Danmarks største og ligger i Himmerland, har efter flere magre år fået vendt driften.

Det viser en netop offentliggjort årsrapport for A/S Lindenborg Gods.

Efter to år med milliontab kom godset i seneste regnskabsår ud med et overskud på knap 1,9 mio. kr. Egenkapitalen voksede til 216 mio. kr.

Lindenborg Gods er moderselskab for en række andre selskaber. De omfatter bl.a. Rold Skov Savværk, som i år har givet underskud. Derudover omfatter godsets aktiviteter bl.a. ejendomsbesiddelse, træværk, udlejning af boliger i området ved Rold Skov og Lindenborg Slot, drift af en grusgrav og jagt på kronvildt.

Hele koncernen beskæftiger omkring 100 medarbejdere og har en årlig omsætning på godt 200 mio. kr.

650 år gammelt gods
  • Lindenborg Gods ligger i Arden i Nordjylland og er - målt på areal - et af landets største godser. Det ejer halvdelen af Rold Skov.
  • Godsets bygninger har rødder tilbage til 1367, hvor det gik under navnet Næs. Det blev dog ødelagt under urolighederne under Grevens Fejde i 1534, og de nuværende bygninger er opført i perioden 1583-1616.
  • Godset driver virksomhed inden for en række områder som blandt andet savværk, trælasthandel, skovdrift, jagtvæsen, slotsdrift og boligudlejning.

Overskuddet i det seneste regnskabsår var ifølge ledelsen mindre end forventet. Det skyldes især driften af Rold Skov Savværk.

I efteråret 2018 blev der gennemført en ny strategi for savværket, hvilket bl.a. forbedrede produktiviteten og indtjeningen. Men i foråret 2019 blev savværket ramt af, at man rundt om i Europa måtte tvangsfælde på grund af insektangreb på træerne. Det førte til et øget udbud med prisfald til følge.

Til gengæld har alle de øvrige forretningsområder på Lindenborg Gods udviklet sig godt og leveret bedre end forventet, lyder det.

F.eks. har trælasthandlen haft held til at tiltrække nye kundegrupper og større entreprenører, og skovselskabet har klaret sig godt i et ellers presset marked med juletræer og pyntegrønt.

Med et stigende fokus på bæredygtighed og miljø er forventningen, at forbruget af træ vil stige i de kommende år, hvor træ netop kan hjælpe med at begrænse udledningen af CO2 i forhold til andre byggematerialer samt være et CO2-neutralt brændsel, hvilket giver tro om en positiv udvikling fremadrettet for Lindenborg Gods.

BRANCHENYT
Læs også