Erhverv

Kvinder betragtes i højere grad som dygtige ledere

Der er forskel på kvinder og mænds ledelseskompetencer, og kvinder betrages oftere som dygtige ledere. Men paradoksalt nok søger færre kvinder end mænd mod lederstillinger, viser ny undersøgelse.

Kvinder scorer flere point end mænd, når det kommer til ledelse, viser en undersøgelse. Foto: Colourbox Foto: Colorbox

Tillid, faglighed og anerkendelse. Det er tre af de kernekompetencer, som i 2020 kendetegner den dygtige leder.

Det viser en ny undersøgelse lavet af Voxmeter og Ballisager med udgangspunkt i 1.500 respondenter.

Udover de tre kompetencer, kendetegnes den dygtige leder desuden ved at være kvinde, arbejde i en lille privatvirksomhed og inden for økonomi. Hun viser tillid, er fagligt dygtig og skaber samarbejde mellem kolleger.

På samme tid er den dårlige leder kendetegnet ved at være mand, arbejde inden for den offentlige sektor og inden for salg eller undervisning. Han er fagligt inkompetent og hjælper ikke sine medarbejdere i svære situationer.

Mens ovenstående er et overordnet billede af profilen, er det overraskende, hvor stor forskel der ifølge undersøgelsen er på, hvad der hver især gør mænd og kvinder til gode ledere ud fra medarbejdernes synspunkt, mener Morten Ballisager, adm. direktør i konsulenthuset Ballisager.

»Mænd er ifølge undersøgelsen tillidsfulde over for deres medarbejdere, mens kvinder søger mere kontrol over arbejdet. Det er vel at mærke med udgangspunkt i medarbejdernes eget syn på deres egen leder,« siger han.

Hvad gør din chef god? Vælg de tre udsagn, der passer bedst på din chef* Total Leder = mand Leder = kvinde
Er meget tydelig i fht, hvad jeg skal opnå for at være en succes 12% 13% 10%
Viser mig tillid og lader mig styre behovet for sparring 53% 57% 45%
Er løbende nysgerrig på mit arbejde 15% 14% 17%
Hjælper mig med at finde løsninger 22% 23% 20%
Gør mig dygtigere ved at give både ris og ros 20% 19% 20%
Gør mig tryg ved primært at anerkende det, jeg laver 34% 33% 36%
Interesserer sig for mig som person 27% 25% 29%
Er et moralsk forbillede og troværdig i det hele taget 18% 16% 21%
Er fagligt dygtig 45% 46% 44%
Skaber godt samarbejde blandt kollegaerne 31% 30% 32%

Kvinder ser ifølge Morten Ballisager ud til bedre at kunne orkestrere et team og skabe et personligt bånd og holdånd, mens mændene virker mere bilaterale i deres ledelse.

Og det er nogle forskelle, vi skal bide mærke i, fordi der samlet set tegner sig et billede af forskellige tilgange til ledelse.

»Det er endnu en god grund til at få blandet kønnene på ledelsesgangene. Virksomhederne går måske glip af en ledelsesmæssig gevinst, hvis de har en overvægt af mænd og én dominerende tilgang til ledelse,« siger han.

Undersøgelsen viser desuden, at kvindelige ledere overordnet set scorer højere karakterer for deres ledelse i forhold til deres mandlige kolleger. På samme tid viser den dog, at færre kvinder søger mod lederstillinger.

Hvor dygtig vurderer du din chef til at være på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er ”meget dygtig”? Total Leder = mand Leder = kvinde
Ikke dygtig (1) 5% 6% 4%
Mindre dygtig (2) 9% 9% 10%
Hverken eller (3) 25% 24% 27%
Rimelig dygtig (4) 38% 41% 33%
Meget dygtig (5) 22% 20% 25%
Indeks: 3.62 3.60 3.65

Det er ifølge Morten Ballisager paradoksalt, eftersom der i mange år har været en diskussion om at få flere kvinder ind på ledelsesgangene, og at ledelsesstillingerne ofte er domineret af mænd.

»Det er en dissonans, som delvist kan forklares ud fra, at ledelse opfattes som mandhaftigt. Det er et kulturelt forankret problem, men vi kommer ikke udenom, at en del af udfordringen samtidig er, at kvinder ikke søger mod en karriere inden for ledelser,« siger han.

Af de adspurgte personer, som ikke selv arbejder som ledere, svarer en tredjedel af mændene, at de er interesseret i at blive leder i løbet af deres karriere, mens der blandt kvinderne er tale om blot en femtedel.

»På baggrund af data som disse bør vi måske have lidt mere fokus på, at de kvindelige ledere klarer det en tand bedre end deres mandlige kollegaer, hvorimod diskussionen i øjeblikket hovedsageligt handler om kvoter.«

Læs også
Top job