Erhverv

Erhvervsstyrelsen vil underkende flere års regnskaber hos Act. Global

Det konkursramte nanoselskab Act. Global har i strid med loven igennem flere år fejlagtigt indregnet millioner af kroner som omsætning. Det vurderer Erhvervsstyrelsen i et udkast til afgørelsen i en månedlang kontrolsag.

Carsten Jensen var i årevis ejerleder i spidsen for nanoselskabet Act. Global. Nu er både selskabet og Carsten Jensen personligt konkurs. Foto: Nikolai Linares

(15.07: opdateret med kommentar fra kurator) Erhvervsstyrelsen vender tommelfingeren ned til det konkursramte nanoselskab Act. Globals regnskaber. Det er konklusionen i et udkast til afgørelsen i den månedlange kontrolsag, som Finans har fået aktindsigt i.

Hovedpointen heri er, at det konkursramte selskab Act. Global gennem flere år har indregnet millioner af kroner som omsætning - uden at der ifølge Erhvervsstyrelsen var belæg for det. Tværtimod var det ifølge styrelsen i strid med årsregnskabsloven.

»Styrelsen har gennemgået de fem væsentligste indgåede kontrakter om salg af rettigheder. Kontrakterne udgør en væsentlig del af nettoomsætningen i regnskabsårene 2016/17, 2017/18 og 2018/19. Med baggrund i gennemgangen er det styrelsens vurdering, at ingen af kontrakterne opfylder indregningskriterierne,« lyder det i det 16 sider lange udkast til afgørelsen.

Erhvervsstyrelsen påbegyndte regnskabskontrollen efter, at nanofirmaet var kommet med et overraskende tab på 121 mio. kr. - kun få måneder efter, at den nu tidligere ejerleder Carsten Jensen i et interview med Børsen havde lovet et forbedret årsresultat med et nyt millionoverskud.

Ingen af kontrakterne opfylder indregningskriterierne.

Erhvervsstyrelsen i et udkast til afgørelse i konkursramte Act. Globals kontrolsag

Knap 200 investorer har skudt penge i det skandaleramte selskab. En række kendte investorer har været med ombord, blandt andre Lagkagehusets medstifter Ole Kristoffersen, skibsreder Johan Wedell-Wedellsborg og erhvervsmanden Adam Falbert, der står bag landets største barkoncern.

Mindst en gruppe investorer har allerede stævnet selskabet, fordi de mener at have investeret i selskabet på et forkert grundlag.

Nanoselskab i stormvejr
 • Act.Global A/S kom i februar 2020 i offentlighedens søgelys efter et choktab på 121 mio. kr., kun få måneder efter direktør og ejerleder Carsten Jensen i Børsen havde lovet et millionoverskud.
 • Knap 200 investorer har postet penge i selskabet, heriblandt Lagkagehusets medstifter Ole Kristoffersen, baron Johan Wedell-Wedellsborg og erhvervsmanden Adam Falbert, der står bag landets største barkoncern.
 • I juli blev Act.Global taget under rekonstruktion, efter der var indgivet to konkursbegæringer mod selskabet.
 • Rekonstruktionen endte i september med, at Act. Global gik konkurs, mens et nyt selskab ved navn CleanCoat overtog rettighederne til selskabets hovedaktiv - en bakteriedræbende nanospray - og en række medarbejdere, herunder bl.a. direktør Maarten van Engeland.
 • Prisen var bl.a. 250.000 kr. kontant til Act. Globals konkursbo og en garanti for, at omkostninger til rekonstruktion og krav fra medarbejdere vil blive dækket.
 • Bag det nystiftede selskab står en række personer, som tidligere har investet i Act. Global, bl.a. advokat Asaf Fazal, investor Christian Tang-Jespersen, forretningsmand Jan Ghisalberti, direktør i Dansk Limousineservice Morten Rix-Møller og den tidligere indehaver af Bargruppen Michael Halborg Bendtsen.
 • I slutningen af september blev Act. Global taget under konkursbehandling. Det skete efter et længere rekonstruktionsforløb, hvor der hen over sommeren var blevet arbejdet for at sikre selskabets overlevelse.

  Undervejs blev der rejst tvivl om, hvorvidt omsætningen i Act. Global har været virkelig eller fiktiv. En intern undersøgelse foretaget af en uvildig tillidsmand i forbindelse med rekonstruktionen har ifølge Ekstra Bladet vist, at kun 5,9 mio. kr. er kommet i kassen ud af de 237 mio. kr., der er bogført som omsætning.

  Konklusionen i undersøgelsen var, at der ikke skal forventes yderligere betalinger vedrørende de udestående fakturakrav, som angår salg af licenser, lyder det fra Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten på vegne af kuratorerne i Act.Globals konkursbo, som også tæller Preben Jakobsen fra Gorrissen Federspiel.

  »Set i det lys er Erhvervsstyrelsens konklusion måske ikke nogen stor overraskelse for kuratellet, men de mere regnskabstekniske dele af udkastet til afgørelse har vi endnu ikke forholdt os til,« skriver Boris Frederiksen i en mail og tilføjer:

  »Afgørelsen og det grundlag, hvorpå den er truffet, vil indgå i kuratellets videre overvejelser om, herunder i forhold til, om der skal rejses kritik af og måske erstatningskrav mod nogen i anledning af det store tab, som kreditorer og investorer lider i forbindelse med konkursen,« skriver han.

  Oplysningerne underbygges af et svar fra Act.Global til Erhvervsstyrelsen, som siden marts har været i gang med at kulegrave selskabets regnskaber. I svaret beskriver Act.Global, hvordan selskabet over en årrække har bogført 15 gange for meget i indtægter.

  Og nu underkender Erhvervsstyrelsen altså så indregningen af omsætningen fra de millionstore rettighedskontrakter. Det skyldes ifølge udkastet, at Act. Global ikke har opfyldt sin leveringsforpligtelse.

  På det tidspunkt, hvor Act. Global indregnede omsætningen fra kontrakterne, havde kunden ifølge Erhvervsstyrelsen ikke modtaget »en rettighed, som er reelt anvendelig, da der ikke foreligger de nødvendige offentlige godkendelser m.v. af produktet.«

  I udkastet beskrives det endvidere, at kunderne ikke har opfyldt deres betalingsforpligtelser, men at Act. Global ikke har foretaget skridt til at inddrive betalingerne med tvang.

  »Dette ses som en accept af, at virksomheden reelt ikke har leveret det aftalte,« skriver Erhvervsstyrelsen i udkastet.

  Erhvervsstyrelsen mener samtidig ikke, at Act. Global har kunnet sandsynliggøre kundens betalingsevne på tidspunktet for indregningen af kontrakten som en omsætning.

  »I en sag som denne med meget få kontrakter pr. år, og hvor beløbene er meget væsentlige, må det forventes, at der foreligger en klar dokumentation for betalingsevnen, inden der sker indregning af indtægter fra kontrakterne,« skriver Erhvervsstyrelsen.

  Torsdag i sidste uge blev udkastet til afgørelsen ifølge Finans’ oplysninger sendt i høring hos kurator i konkursboet efter det skandaliserede Act.Global.

  Selskabets tidligere revisionsselskab Grant Thornton har ingen kommentarer og henviser til, at afgørelsen dels er et udkast og dels er stilet til Act.Global.

  Finans forsøger at få en kommentar til Erhvervsstyrelsens rapport fra Act.Globals tidligere ejerleder Carsten Jensen.

  BRANCHENYT
  Læs også