Serier

Regeringen holder fast i momsbetaling: Stiller rentefrie lån til rådighed

Regeringen stiller 170 mia. kr. til rådighed i likviditet. Det bliver dog ikke muligt for små og mellemstore virksomheder at udskyde momsbetalingen den 1. marts. Regeringen foreslår i stedet nu låneordning for moms.

Corona rammer verden
Skatteminister Morten Bødskov præsenterer på et pressemøde nye initiativer, der skal hjælpe dansk erhvervsliv gennem den forlængede coronanedlukning. fredag. Foto: Anders Brohus

Regeringen foreslår nye likviditetstiltag og låneordninger, der kan hjælpe danske virksomheder med 170 mia. kr. i likviditet.

Det oplyser skatteminister Morten Bødskov på et pressemøde.

Ifølge regeringens udspil bliver det ikke muligt for små og mellemstore virksomheder at udskyde momsbetalingen den 1. marts 2020, som regeringen ellers tidligere i forbindelse med coronakrisen har givet små og mellemstore virksomheder mulighed for.

Ny momslåneordning til SMV'ere
  • Regeringen foreslår, at små og mellemstore virksomheder får mulighed for at låne et rentefrit beløb svarende til den moms, om virksomhederne står til at betale den 1. marts 2021
  • Momslånene skal senest tilbagebetales den 1. februar 2022
  • Låneordningen forventes at åbne for ansøgninger i anden halvdel af marts
  • Regeringen skønner, at små og mellemstore virksomheder skal indbetale op til knap 64 mia. kr. i moms i marts 2021

  • Regeringens momslåneordning stiller knap 64 mia. kr. i ekstra likividitet for SMV’ere

Kilde: Skatteministeriet

I stedet foreslår regeringen en momslåneordning for både den ordinære moms og den moms, som små og store virksomheder forrige år fik lagt sammen og udskudt til betaling i foråret 2021.

»Det betyder, at det beløb, som virksomhederne skal betale den 1. marts 2021, skal betales, men at små og store virksomheder kan låne pengene rentefrit, som for en stor dels vedkommende først skal tilbagebetales den 1. februar 2022,« siger skatteministeren.

Udover en ny momslåneordnling lægger regeringen op til, at den nuværende A-skattelåneordninge udvides til også at omfatte betalingerne af A-skat og AM-bidrag i februar og marts. Samtidig vil regeringen give mulighed for, at også store virksomheder kan anmode om lån efter den udvidedede A-skattelåneordning.

Derudover foreslås det, at den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 udskydes med 4,5 måned for samtlige danske virksomheder.

Udvidelse af A-skattelåneordning
  • Regering og Folketingets partier har vedtaget en A-skattelåneordning, hvor små og mellemstore virksomheder kan søge om at få tilbagebetalt den A-skat og det AM-bidrag, som de skal betale i januar 2021 som rentefri lån
  • Ordningen udvides så den også omfatter betalinger af A-skat og AM-bidrag i februar og marts
  • Ordningen udvides til at omfatte store virksomheder
  • Det betyder, at alle virksomheder kan søge om at få tilbagebetalt den A-skat og AM-bidrag, som de skal betale i februar og marts 2021 som rentefri lån
  • Udvidelsens skønnes sanket at kunne styrke lividiteten med omkring 78 mia. kr.
Kilde: Skatteministeriet

Regeringens udspil kommer i forlængelse af, at statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde torsdag aften forlængede den nuværende nedlukning af Danmark til foreløbigt den 28. februar.

Det betyder, at liberale serviceerhvervs fortsat skal holde lukket, samtidig med barer, restauranter og cafeer udelukkende må sælge take away.

På pressemødet blev Morten Bødskov spurgt til risikoen for flere konkurser, idet virksomhedernes udskudte moms nu skal betales.

»Virksomheder der ikke kan betale deres moms ved betalingsfristen i marts er nødt til at henvende sig i deres bank og pege på de nye lånemuligheder, som hjælpepakkerne giver. Jeg føler mig godt overbevist om, at der er gode løsninger,« sagde Morten Bødskov.

Regeringen har tidligere givet små og mellemstore virksomheder mulighed for at udskyde momsbetalingen i forbindelse med coronakrisen. Det har en stor del af erhvervslivet benyttet sig af, og derfor skubber danske virksomheder i øjeblikket momsregninger foran sig.

Regeringen skønner, at små og mellemstore virksomheder skal indbetale op til knap 64 mia. kr. i moms i marts 2021.

Eksempelvis har mellemstore virksomheder ikke skullet betale moms for tredje kvartal af 2020 den 1. december som vanligt, mens små virksomheder tidligere har fået udskudt deres betaling af moms for 1. halvår af 2020 til den 1. marts i år.

Både den udskudte og den ordinære moms skal med regeringens udspil betales den 1. marts 2020.

Ifølge Morten Bødskov har regeringen samlet givet 300 mia. kr. i ekstra likviditet til virksomheder og udbetalt hjælpepakker for 28 mia. kr. under coronakrisen.

Læs også
Top job