Karriere
BREAKING

Nyhed: En »one time experience« lakker mod enden for coronakrisens købmænd. Nyhed: Danske aktier i bunden over verdens bedste aktiemarkeder lige nu. Nyhed: Europa går ikke i stå, hvis Putin lukker for gassen.

10 ting, der kan koste dig jobbet

Når virksomheder slår en jobstilling op, er der ofte mange kandidater om buddet. Få overblikket over de 10 ting, som virksomhederne vægter mest negativt i ansættelsesprocessen.

Mere end en times kørsel til arbejde og mange korte ansættelser i bagagen er de to elementer, som virksomhederne vægter mest negativt, når de skal ansætte nye medarbejdere. Foto: Niels Hougaard Foto: Niels Hougaard

Er du sprunget fra job til job med flere korte ansættelser bag dig?

Så ligger du næppe øverst i ansøgerbunken på direktionsgangen. Det viser en ny rekrutteringsanalyse, som er foretaget af konsulenthuset Ballisager.

Virksomhedens 10 største turnoffs ved nye medarbejdere
 1. Kandidaten har mange korte ansættelser (76 pct.)
 2. Kandidaten har mere end en times kørsel til arbejde (42 pct.)
 3. Kandidaten er overkvalificeret (29 pct.)
 4. Kandidaten taler ikke flydende dansk (25 pct.)
 5. Kandidaten har været uden job i mere end 10 pct. af sin karriere (23 pct.)
 6. Kandidaten har tidligere været sygemeldt med stess (19 pct.)
 7. Kandidaten bærer religiøse og/eller politiske symboler (13 pct.)
 8. Kandidaten er over 55 år (4 pct.)
 9. Kandidaten er en kvinde i den fødedygtige alder og uden børn (4 pct.)
 10. Kandidaten er alene-forælder (3 pct.)
Kilde: Ballisagers rekrutteringsanalyse 2018

I analysen har 927 virksomheder svaret på, hvad de vægter mest negativt, når de er på udkig efter en ny kandidat. Hver virksomhed har haft mulighed for at angive op til tre svar.

Her er de 10 hyppigste årsager til, at jobbet går til en anden:

1. Kandidaten har mange korte ansættelser

Mange korte ansættelser er det største turnoff, når virksomheder skal ansætte en ny medarbejder. Hele 76 pct. af de adspurgte virksomheder angiver dette som et negativt element i ansættelsesprocessen.

Ifølge Morten Ballisager, rekrutteringsekspert og direktør i konsulenthuset Ballisager, der står bag analysen, skyldes det, at virksomhederne bliver mistænkelige omkring baggrunden for de korte ansættelser.

»Arbejdsgiverne ser det som en symbolik for, at medarbejderne ikke kan fastholde arbejde. Enten fordi de ikke magter det, eller fordi de er rastløse på arbejdsmarkedet. Derfor kan arbejdsgiverne være tilbageholdende med at ansætte medarbejdere med flere korte ansættelser på cv’et,« siger Morten Ballisager.

I rekrutteringsanalysen angiver virksomhederne knap fire år som en optimal ansættelsesvarighed.

2. Kandidaten har mere end en times kørsel til arbejde

Pendlere indtager ifølge rekrutteringsanalysen andenpladsen over mest negative elementer i ansættelsesprocessen. Til trods for at Danmarks Statistiks seneste opgørelse fra 2018 viser, at danskerne generelt pendler længere, ser flere arbejdsgivere altså negativt på kandidater med mere end en times kørsel til arbejde.

»Pendling leder igen tilbage til arbejdsgivernes frygt for medarbejdere, som kun er ansat kortvarigt. De frygter simpelthen, at pendlerne finder et job, der er tættere på og derfor siger op. Men måske burde virksomhederne i virkeligheden blive bedre til at tro på, at de har en god arbejdsplads, som er attraktiv for medarbejderen, selvom den ligger længere væk,« siger Morten Ballisager.

Danske pendlere kørte i gennemsnit 21,5 km til arbejde i 2016. Det svarer til en stigning på 2,4 km sammenlignet med 2008.

3. Kandidaten er overkvalificeret

Lidt under hver tredje virksomhed angiver en overkvalificeret kandidat som et af de mest negative elementer, når den skal finde nye medarbejdere. Det er til trods for, at eksperter vurderer, at disse medarbejdere kan være en gevinst for virksomheden.

4. Kandidaten taler ikke flydende dansk

Som noget nyt har rekrutteringsanalysen i år undersøgt arbejdsgivernes holdning til kandidater, som ikke taler flydende dansk. Ifølge analysen mener hver fjerde virksomhed, at det er negativt, hvis en jobsøgende ikke taler det danske sprog flydende.

5. Kandidaten har været uden job i mere end 10 pct. af sin karriere

23 pct. af de adspurgte virksomheder ser negativt på en kandidat, som har gået ledig i mere end 10 pct. af sin karriere. Til sammenligning gav 31 pct. af virksomhederne i 2014 udtryk for, at de anså ledighed som værende negativt i ansættelsesprocessen.

6. Kandidaten har tidligere været sygemeldt med stress

Stress og psykisk dårligt arbejdsmiljø resulterer hvert år i 3,8 mio. sygefraværsdage, og hver dag er 17.000 danskere sygemeldt på grund af af dårligt pysisk arbejdsmiljø. Det viser en ny undersøgelse fra konsulentfirmaet Cowi.

Her finder virksomhederne nye medarbejdere
 • Opslåede stillinger er for fjerde år i træk den mest anvendte rekrutteringskanal (74 pct.)
 • 58 pct. af de adspurgte virksomheder ansætter nye medarbejdere gennem deres netværk
 • 55 pct. benytter det sociale netværkssite LinkedIn
 • Mens Facebook er den fjerde mest brugte rekrutteringskanal i år
 • I store private virksomheder er opslåede stillinger den mest anvendte rekrutteringskanal, mens små private virksomheder oftest benytter sig af deres netværk
Kilde: Ballisagers rekrutteringsanalyse 2018

Alligevel ser de adspurgte virksomheder i Ballisagers rekrutteringsundersøgelse mere positivt på tidligere stressramte kandidater end tidligere. I 2018 anser knap 19 pct. af virksomhederne en tidligere stressramt som et negativt element i ansættelsesprocessen. Mens det i 2014 var 28 pct. af virksomhederne.

7. Kandidaten bærer religiøse og/eller politiske symboler

Ifølge rekrutteringsanalysen er lidt over hver 10. virksomhed tilbageholdende med at ansætte medarbejdere, der bærer religiøse eller politiske symboler, som eksempelvis tørklæde eller lignende.

8. Kandidaten er over 55 år

I 2014 angav 9 pct. af de adspurgte virksomheder, at de ser en alder over 55 år som noget negativt, når de skal ansætte nye medarbejdere. I den seneste rekrutteringsanalyse har kun 4 pct. af virksomhederne angivet en høj alder som et negativt element i ansættelsesprocessen.

9. Kandidaten er en kvinde i den fødedygtige alder og uden børn

Analysen har ligeledes undersøgt, hvordan virksomhederne vægter en kvindelig kandidat uden børn i den fødedygtige alder. Her angiver fire pct. af de adspurgte virksomheder, at de vægter en sådan kandidat negativt, når de er på udkig efter nye medarbejdere.

10. Kandidaten er alene-forælder

Virksomhedernes holdning til enlige forældre er fortsat uændret. Både i analysen for 2018 og i samme analyse fire år tidligere vurderer fire pct. af virksomhederne alene-forældre som et negativt element.

Læs også
Top job