Karriere

Eksperter: Hul i loven belaster arbejdsmiljøet i mange virksomheder

Arbejdsmiljørepræsentanter uden dækning af en fælles overenskomst står på andet år uden beskyttelse mod fyring. Fagfolk og en ny undersøgelse advarer om et ringere arbejdsmiljø. Folketingspolitikere taler om et lovmæssigt hul.

Arbejdsmiljøet i mange virksomheder lider under, at arbejdsmiljørepræsentanter uden en kollektiv overenskomst ikke længere kan vide sig sikre i deres job. Foto: Jan Unger Foto: Jan Unger

Trivsel og sikkerhed forringes i mange danske virksomheder i disse år efter en dom, som tillader virksomheder at afskedige visse typer af arbejdsmiljørepræsentanter. Sådan lyder advarslen fra både eksperter, fagforeninger og politikere.

Den jobmæssige usikkerhed rammer arbejdsmiljørepræsentanter, som ikke er dækket af en overenskomst på deres arbejdsplads. Beskyttelse mod fyring er vigtig for, at repræsentanterne tør tage problemer som stress og dårlige arbejdsforhold op med ledelsen, viser en ny undersøgelse blandt arbejdsmiljørepræsentanter uden en overenskomstmæssig dækning.

Undersøgelsen
  • Fagforeningen Akademikerne (AC) har for nylig fået svar på en række spørgsmål fra 166 arbejdsmiljørepræsentanter i private virksomheder uden en AC-overenskomstdækning.
  • Repræsentanterne har dermed – som følge af en dom fra Højesteret i 2017 – ikke den særlige beskyttelse mod at blive afskediget, som tillidsmænd har.
  • 85 pct. af arbejdsmiljørepræsentanterne svarer, at den særlige beskyttelse er enten meget vigtig, vigtigt eller i nogen grad vigtig for dem at have, hvis de skal tage svære arbejdsmiljøproblemer op med ledelsen.
  • 6 af 10 (62 pct.) af arbejdsmiljørepræsentanter uden en særlig beskyttelse overvejer at lade være med at genopstille til hvervet.
  • Det samme gælder for 9 af 10 arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladser med et dårligt forhold til ledelsen – samt for 8 af 10 arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladser med et dårligt psykisk arbejdsmiljø.
Kilde: Akademikerne (AC)

Professor Peter Hasle fra Aalborg Universitet, København bakker op om konklusionen.

»Den manglende beskyttelse vil medføre, at væsentlige arbejdsmiljøproblematikker ikke rejses. Det kan have negativ indflydelse på medarbejdernes arbejdssituation og arbejdsmiljøet i virksomheden,« siger Peter Hasle, som har speciale i bl.a. arbejdsmiljø.

Ulla Sørensen, arbejdsmiljøpolitisk chef i 3F, vurderer ligeledes, at det kan have konsekvenser for arbejdsmiljøet i en virksomhed, at man som arbejdsmiljørepræsentant mangler en sikkerhed i beskyttelse mod afskedigelse. En sikkerhed, som tillidsrepræsentanter har.

»Vi kan være bekymrede for, at der er problemer, som ikke bliver påtalt fra arbejdsmiljørepræsentanterne af frygt for, at de bliver fyret,« siger Ulla Sørensen.

Hun får opbakning fra fagforeningen Akademikerne (AC).

»Det er fundamentalt for arbejdsmiljøet, at vi har arbejdsmiljørepræsentanter, som kan gå i dialog med ledelsen. Er de bekymrede, fordi de mangler et værn mod afskedigelse, er det problematisk,« siger Lars Qvistgaard, formand for AC.

Arbejdsmiljø- repræsentanter
  • Den såkaldte arbejdsmiljøorganisation (AMO) er lovpligtig og består på hver dansk arbejdsplads formelt af en leder (arbejdsgiverens repræsentant), arbejdsmiljørepræsentanten (valgt af medarbejderne) og tillidsrepræsentanter (ligeledes medarbejdervalgte, dog til at varetage medarbejdernes interesser i bredere forstand) – samt formelt også af medarbejderne.
  • Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af medarbejderne og har til opgave at sætte fokus på sikkerhed og sundhed i virksomheden.
  • Det betyder ikke, at arbejdsmiljørepræsentanten skal forestå alt det praktiske arbejde, men han eller hun skal medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø og have fokus på tilløb til arbejdsmiljøproblemer, så de kan forebygges.
Kilde: Arbejdsmiljoweb.dk

Undersøgelsen er fra samme fagforening. Den viser, at den beskyttelse, som arbejdsmiljørepræsentanter uden en overenskomstmæssig dækning ikke har efter en dom i Højesteret i november 2017, er forudsætningen for at kunne bidrage til et bedre arbejdsmiljø i virksomhederne.

85 pct. af 166 adspurgte arbejdsmiljørepræsentanter uden en overenskomstmæssig dækning svarer, at den særlige beskyttelse er enten meget vigtig, vigtig eller i nogen grad vigtig for dem at have, hvis de skal tage svære arbejdsmiljøproblemer op med ledelsen.

Desuden overvejer 8 af 10 arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladser med et dårligt psykisk arbejdsmiljø at stoppe med deres hverv.

»Især på de arbejdspladser, som har ondt i arbejdsmiljøet, og som derfor har ekstra meget behov for en indsats, overvejer arbejdsmiljørepræsentanterne at stoppe,« advarer Lars Qvistgaard, formand i AC.

Folketingsmedlem og beskæftigelsesordfører for Enhedslisten Christian Juhl er på linje med eksperterne og vurderer, at der er tale om et hul i loven.

Omkring hver fjerde virksomhed i Danmark er ikke dækket af en overenskomst, viser tal fra 3F.

BRANCHENYT
Læs også