Økonomi

Cheføkonom: Disse seks ting kan få opsvinget til at køre af sporet

Den store kapitalforvalter T. Rowe Price har udpeget seks ting, der kan få konsekvenser for genopretningen af økonomien efter coronavirussen.

Flere ting kan afpsore det økonomiske opsving, lyder det fra kapitalforvalteren T. Rowe Price. Foto: AP/Ringo H.W. Chiu

Den globale økonomi er på vej op af det dybe hul, som den nye coronavirus og nedlukninger har sendt den ned i. Men vejen ud af mørket er snørklet, og den globale økonomi står over for flere risici, som kan afspore det økonomiske opsving.

Sådan lyder det i en analyse fra den store kapitalforvalter T. Rowe Price.

»Vil denne genopblomstring blive til et holdbar økonomisk opsving, eller vil de grønne knopskud visne og dø,« skriver Nikolaj Schmidt, der er international cheføkonom i T. Rowe Price, i analysen.

Efter en recession tager det ifølge cheføkonomen normalt seks kvartaler for økonomien at nå op på niveauet inden recessionen, men dybden og de usædvanlige omstændigheder ved denne recession gør, at det formentlig vil tage længere tid i denne omgang.

Det har resulteret i en frustreret og vred befolkning

Nikolaj Schmidt, international cheføkonom i T. Rowe Price.

Og følgende faktorer kan ifølge T. Rowe Price få det økonomiske opsving til at sygne hen.

1. En anden bølge af coronavirus

Det store spørgsmål er, hvorvidt det er muligt at genåbne et lands økonomi, uden at det fører til en genopblussen.

»Hvis det er muligt for lande at genåbne de fleste sektorer i økonomien, uden at udløser en alvorlig anden bølge, vil den globale økonomiske genopretning sandsynligvis fortsætte,« skriver Nikolaj Schmidt, der bl.a. peger på, at erfaringerne fra Sydkorea og Singapore samt tidlige indikationer fra Europa tyder på, at det er muligt.

Fysisk distancering vil dog formentlig gøre, at flere sektorer i økonomien ikke vil kunne nå op på samme niveau som inden coronavirussen.

2. Spændingerne mellem USA og Kina bliver forværret

USA og Kina har gennem længere tid været på kollisionskurs, og forholdet er i den seneste tid blevet forværret, og hvis det eskalerer yderligere, kan det altså sende det økonomisk opsving ud i modvind.

There will be plenty of noise ahead of November’s presidential election, and it remains possible that President Donald Trump could withdraw from the phase I trade deal to galvanize political support.

»Der vil være masser af støj forud for præsidentvalget i november, og det er stadig en mulighed, at præsident Donald Trump trækker sig fra fase 1 i handelsaftalen for at styrke sig politisk,« påpeger Nikolaj Schmidt.

3. En konkursbølge i USA

Hvis man ser på den private sektor i USA eksklusive den finansielle sektor, er gældsbyrden steget markant i de seneste år. Og gælden er vel at mærke steget uden et boom i investeringer.

»Dette rejser spørgsmålet om, hvorvidt en tsunami af misligholdelser i virksomhederne vil skylle ind over økonomien og resultere i store tab for i den finansielle sektor,« skriver Nikolaj Schmidt, der dog påpeger, at man i T. Rowe Price ikke er særligt bekymret for dette.

Et definerende tema i de kommende år vil være, hvordan politikerne reagerer på disse udfordringer

Nikolaj Schmidt, international cheføkonom i T. Rowe Price.

For det første er gælden optaget til meget lave renter, og derudover der i USA blevet spændt et stort sikkerhedsnet ud under erhvervslivet. Endelig har reguleringen gjort finanssektoren mere modstandsdygtig.

4. Finansiel konsolidering i de udviklede lande

Det er ikke kun i USA, at der fra statslig side er blevet søsat hjælpepakker. Det vil føre til større underskud i de statslige regnskaber og gældeopbygning. Dette er i sig selv ikke noget, der gør cheføkonom i T. Rowe Price særligt bekymret.

»Et presserede spørgsmål er, om den økonomiske vækst vil være tilstrækkelig modstandsdygtig til at modstå den modvind, der kommer, når landene på et tidspunkt går i gang med en finanspolitisk konsolidering,« påpeger Nikolaj Schmidt.

5. En finansiel krise i emerging markets

Selv om man i T. Rowe Price er forholdsvis rolig i forhold til gældsopbygningen i landene i Vesten, er man mere bekymret for udviklingen i emerging markets.

»De fleste økonomier i emerging markets er plaget af en svagere institutionel infrastruktur, som gør det sværere for dem at køre med budgetunderskud,« lyder det fra Nikolaj Schmidt, der især har fokus på Sydafrika og Brasilien i denne sammenhæng.

Der vil være masser af støj forud for præsidentvalget i november

Nikolaj Schmidt, international cheføkonom i T. Rowe Price.

6. Genopblussen af populisme som fører til en ny gældskrise i eurozonen

De sydeuropæiske lande har været hårdt ramt af den økonomiske udvikling allerede inden coronakrisen skyllede ind over verden.

»Det har resulteret i en frustreret og vred befolkning,« noterer Nikolaj Schmidt, som peger på, at coronakrisen formentlig kun vil styrke populismen i de sydeuropæiske lande.

Selv om en ny EU-fond skal dæmme op for krisen, er potentialet for en ny gældskrise til stede, vurderer man i T. Rowe Price.

Af de seks faktorer mener Nikolaj Schmidt, at de to første udgør den største risiko.

»Selv hvis ingen af disse risici i sig selv afsporer opsvinget, vil hver enkelt af dem give modvind og udgøre en udfordring for regeringer. Et definerende tema i de kommende år vil være, hvordan politikerne reagerer på disse udfordringer,« skriver Nikolaj Schmidt.

Læs også
Top job