Privatøkonomi
0

Her er lånet, boligejerne går på renteudsalg i

De negative renter og renter tæt på 0 er fristende for mange boligejere.

Arkivfoto: Morten Fauerby

Boligejerne er i den grad gået på renteudsalg. For selv om de fast forrentede lån fylder mere og mere, er flekslånene fortsat meget populære. Selv renten på F3-lån er negativ. Men det er ikke lån med negativ rente, der er mest populær. Ét flekslån stikker for alvor af fra de andre. Det er F5-lånet.

37 pct. af alle de lån, der blev udbetalt i 1. kvartal var F5-lån. 45 pct. var lån med fast rente, så 8 ud af 10 boligejere vælger altså rentebinding på fem år eller derover, viser nye tal for bruttoudlånet fra Realkredit Danmark

»F5-lånet har aldrig før udgjort en så stor andel. Den tidligere rekord lå i kvartalet før på små 28 pct., men ellers har det typisk haft en andel af bruttoudlånet på mellem 10-20 pct.,« siger cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig.

Der er to forklaringer på den øgede efterspørgsel efter F5-lån, mener han.

  • For det første er det ikke meget ekstra, man skal betale for at låse renten fast i fem år sammenlignet med andre låntyper med kort variabel rente. F5-renten er i øjeblikket helt nede i omegnen af 0,25 pct.
  • For det andet blev bidragssatserne i 2016 sat op på F1 til F4-lån, og bidragssatsen er 0,25 pct.-point lavere på F5 sammenlignet med F1 og 0,2 pct.-point lavere sammenlignet med F3.

»Bidragsforhøjelserne har i første omgang betydet, at F5-lånet især har suget meget af den tidligere interesse for F3-lån til sig. I årets første kvartal stod F3-lån for blot 4,8 pct. af bruttoudlånet, mens F1-lån stod for 4,4 pct.,« konstaterer Christian Hilligsøe Heinig.

Renten på både F1- og F3-lån har været negativ i årets første kvartal. Den aktuelle rente på F1-lånet er for tiden nede i omegnen af -0,25 pct., men korrigerer man for den højere bidragssats, er den samlede rente og bidragssats blot 0,25 pct.-point lavere på F1-lånet sammenlignet med F5-lånet.

»Det er med andre ord en meget lille ekstrapræmie, man skal betale for fem års rentesikkerhed,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

Det relativt nye lån, FlexKort vinder frem på bekostning af F1-lånet. Bidragssatsen på FlexKort blev også fastholdt i 2016.

Omtrent 8 pct. af boligejerne har valgt dette lån de seneste par kvartaler mod 3,5 pct. i F1-lån.

49,5 pct. af bruttoudlånet afdragsfrit i første kvartal. Det er den højeste andel registreret siden 1. kvartal 2016. Den samlede udbredelse af afdragsfrihed har været på retur de seneste år, og i hele realkreditsektoren er 49,5 pct. af det udestående realkreditudlån nu med afdragsfrihed.

BRANCHENYT
Læs også