Privatøkonomi
0

Efter vilde prisstigninger: Lav ikke et forældrekøb som investering

Tegning: Niels Bo Bojesen

Der er alt for meget fokus på forældrekøb som investering. Priserne på lejligheder i studiebyer er eksploderet de senere år, og selv om renten er lav, løber forældre en betydelig risiko. Hvis man vil foretage et forældrekøb, skal man ikke gøre det som investering, men som en hjælp til sine børn, lyder rådet fra Reallkredit Danmark.

»Et forældrekøb kræver en robust økonomi. Hvis man er i tvivl og ikke har det godt med det, er der mange andre måder at hjælpe børnene på. Det kan være med støtte til husleje eller bøger. Der er en risiko ved forældrekøb, og derfor skal man gøre det med de rigtige motiver,« siger cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig.

Det er højsæson for forældrekøb, og priserne er rekordhøje. I København er priserne steget over 60 pct. på blot fem år, i Odense har stigningen været over 40 pct.

»Ofte er der med vores øjne et alt for stort fokus på, hvorvidt forældrekøb vil være en god investering eller ej. Ingen kender svaret, og forældrekøb er under alle omstændigheder ikke uden økonomiske risici. Udgangspunktet for forældrekøb bør derfor som altid være nytteværdien for hele familien og i sagens natur en robust privatøkonomi,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

Derudover er det vigtigt, at man som familie har afstemt forventningerne til hinanden. Dermed mindskes risikoen for fremtidige uoverensstemmelser. Det kan være forældrenes indbyrdes i forhold til at begge parter er indstillet på at afgive noget af deres løbende privatøkonomiske råderum samt påtage sig større eksponering mod boligmarkedet. Det kan også være mellem forældre og barn i relation til eksempelvis vedligeholdelse af boligen til, hvornår forældrekøbet nogenlunde forventes at ophøre. 

Det koster forældrekøbet. Udgangspunktet er 2 pct. lån uden afdrag og 20 pct. i udbetaling:

Økonomi, barnKøbenhavnAarhus
Størrelse50 kvm80 kvm50 kvm80 kvm
Delelejlighed?NejJaNejJa
Købspris1.809.0002.894.0001.512.0002.420.000
Leje pr. kvm1.2001.2001.1001.100
Husleje pr. md.5.0008.0004.5837.333
Boligsikring-750-1.200-688-1.100
Husleje pr. lejer4.2503.4003.8963.117
Økonomi forældre  
Huslejeindtægt60.00096.00055.00088.000
Fællesudgifter-11.551-16.801-10.501-15.226
Ejendomsskat-2.828-4.524-2.601-4.298
Renteudgifter-57.523-91.845-48.116-76.848
Skattemæssig opgørelse-11.901-17.170-6.218-8.372
Skattebetaling/-besparelse6.1838.9203.2304.349
Årligt over-/underskud-5.719-8.250-2.988-4.023
Likviditetskrav pr. måned-477-688-249-335

Kilde: Realkredit Danmark

Andre faktorer spiller ind. Hvis man køber en større lejlighed, er der mulighed for at ens barn kan dele den med en anden studerende og derved dele udgiften til husleje i to. Det giver en faldende udgift for barnet, men stigende likviditetsunderskud for forældrene.

Udgangspunktet er en lejlighed på 80 kvadratmeter. Her falder huslejen for barnet fra i omegnen af 4.250 kr. om måneden til cirka 3.400 kr., mens likviditetsunderskuddet for forældrene stiger fra 477 kroner til 688 kroner om måneden.

»For familien samlet set mindskes den samlede betaling ved denne tilgang. En ting er dog det økonomiske aspekt for familien samlet set, noget andet er selvfølgelig også, at der både kan være fordele og ulemper forbundet med, at ens barn skal dele lejligheden med andre,« fremhæver Christian Hilligsøe Heinig.

En stor joker er udviklingen i priserne de kommende år. De meget lave renter har uden tvivl bevirket, at priserne på ejerlejligheder er blevet skubbet godt op gennem de senere år, og det giver en betydelig risiko for, at priserne kan bevæge sig den modsatte vej, den dag renterne for alvor stiger. Den renterisiko kan man i vid udstrækning gardere sig mod ved at finansiere forældrekøbet med fast rente, hvor værdien af ens restgæld vil blive reduceret ved rentestigninger.

Endelig kan der også være noget modvind på vej til markedet for ejerlejligheder – især i københavnsområdet – fra den nye boligskattereform, som træder i kraft fra og med 2021.

»Hvordan denne priseffekt spiller ud, er usikkert. Bundlinjen er dog, at boligskattereformen betyder en øget skattebyrde til markedet for ejerlejligheder, da grundværdierne reguleres kraftigt op,« siger Christian Hilligsøe Heinig.  

BRANCHENYT
Læs også