Privatøkonomi
0

Ingen garanti for, at boligejere med lånetilbud kan få ønskelånet

Hektisk mødeaktivitet for at afklare, hvordan de nye låneregler skal håndteres.

Strammere regler for belåning af boliger i storbyerne, giver realkreditinstitutterne store udfordringer. Foto: Lars Krabbe

Selv boligejere med lånetilbud på flekslån eller afdragsfrie lån risikerer, at de ikke kan få lånet efter 1. oktober. Fra den dato strammes lånereglerne yderligere for folk med høj gæld i København og Aarhus. Men usikkerheden om de nye regler er så stor, at ingen af realkreditinstitutterne kan garantere, at kunderne kan få ønskelånet.

I øjeblikket forhandler bankernes interesseorganisation, Finans Danmark, med Finanstilsynet om, hvordan de nye regler skal udmøntes. En af udfordringerne er lånetilbud, der er afgivet, inden de nye regler er trådt i kraft.

»Vi skal bl.a. blive enige om, hvordan vi håndterer udestående lånetilbud. Jeg tør ikke sætte to streger under noget som helst,« siger cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig.

Skærpede låneregler
  • I januar 2016 udgav Finanstilsynet en ”vejledning om forsigtighed i kreditvurdering ved belåning af boliger i vækstområder”. Vejledningen skal følges af alle penge- og realkreditinstitutter i områder med større vækststigninger. Aktuelt er det København og omegnskommuner samt Aarhus kommune.
  • Vejledningen angiver de principper, institutterne som hovedregel skal følge i forbindelse med bevilling af lån eller tillægslån. Dermed kan vejledningen fraviges i særlige tilfælde.
  • Fra 1. oktober skærpes reglerne yderligere. Udlån til boligejere, hvis lån er mere end fire gange deres indkomst, må højst udgøre 15 pct. af det samlede udlån, hvis boligejerne skal have flekslån eller afdragsfrihed. De nye regler gælder kun i vækstkommunerne.

Usikkerheden om de nye regler er total, og i realkreditinstitutterne er man specielt bekymret for, at der er så kort tid til, at reglerne indføres.

Fra 1. oktober er realkreditinstitutterne blevet beordret til at nedbringe flekslån og afdragsfrie lån for kunder i København og Aarhus, hvis deres boliggæld er fire gange større end husstandsindkomsten. Tallet skal nedbringes til 15 pct. Det vurderes, at der i øjeblikket er over 35 pct. af den type lån, og der bliver derfor behov for en rationering fremadrettet.

Det kan komme til at ramme boligejere, der allerede har et lånetilbud. For der er ingen garanti for, at de kan få det lån, de ønsker. I Nordea Kredit må man nøjes med at håbe at kunne leve op til lånetilbuddene.

»Vi forventer, at vi skal stå ved vores lånetilbud. Reelt ved vi det ikke,« siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.

Samme usikkerhed gør sig gældende hos BRFkredit.

»Vi risikerer fremadrettet at skulle vælge, hvilke kunder der må få de bedste boligøkonomiske råd, og hvem der må få meldingen: ”desværre, der er udsolgt – men prøv igen om et kvartal, hvor kvoten af lån med variabel rente/afdragsfrihed er nulstillet,« lyder det i en orientering fra BRFkredit til instituttets kunder.

»De nye regler er et opgør med traditionel realkredit. Selv robuste kunder vil få et nej til et lån, der måske ellers ville være optimalt for deres økonomi,« siger afdelingsdirektør i BRFkredit, Mikkel Høegh.

De nye stramninger er et resultat af et såkaldt styresignal fra erhvervsminister, Brian Mikkelsen (K).

Allerede nu er der dog ingen tvivl om, at førstegangskøbere vil blive ramt, hvis de vil bo i København eller Aarhus. Men udfordringen med at nedbringe antallet af flekslån og afdragsfrie lån bliver »betydelig,« fastslår Christian Hilligsøe Heinig.

»Bundlinjen er, at vi har udfordringer i forhold til at nå ned til 15 pct. Der kommer til at ske en betydelig reduktion af disse låntyper,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

BRANCHENYT
Læs også