Tech

Et godt bredbåndstilbud endte to år senere som en dyr løsning

En ny afgørelse i Teleankenævnet viser, at det som forbruger gælder om at holde tungen lige i munden, når de gode bredbåndstilbud banker på døren.

Teleankenævnet har netop afgjort en principiel sag om svingende priser for at blive tilsluttet det samme fibernet. Foto: Carsten Ingemann.

Et godt tilbud om lynhurtigt bredbånd leveret via fiberkabler er to år senere endt i Teleankenævnet som en strid om 1.995 kr. og beskyldninger om falsk og vildledende markedsføring.

Sagen kort
  • En bredbåndskunde har klaget til Teleankenævnet over, at en pris på 1.995 kr. for tilslutning til et fibernet i 2018 blev udlagt af udbyderen som et særligt introduktionstilbud til halv pris.
  • Efterfølgende skulle tilslutningen nemlig koste 3.990 kr., lød det.
  • I marts 2021 skiltede bredbåndsselskabet alligevel med gratis tilslutning i samme område. Det fik den oprindelige bredbåndskunde til at kræve sine 1.995 kr. retur. Det afslog selskabet.
  • Sagen er efterfølgende endt i Teleankenævnet.

I 2018 modtager en beboer i et nybyggerområde et tilbud fra en bredbåndsudbyder, der netop har gravet fiberkabler ned i området.

Tilbuddet lyder på at blive koblet til det nye fibernet til halv pris – 1.995 kr., hvis beboeren vel at mærke er hurtig ved havelågen. Når introduktionstilbuddet udløber, vil prisen nemlig stige til det dobbelte, lyder det.

Kunden slår derfor til, betaler 1.995 kr. og tror dermed, at han har gjort en rigtig god handel.

Det ændrer sig alt sammen i marts i år, hvor bredbåndsselskabet igen turnerer rundt i området i jagt på nye kunder.

Det er klagers opfattelse, at han har været udsat for falsk og vildledende markedsføring.

Uddrag af Teleankenævnets afgørelse

I stedet for den i 2018 oplyste normalpris på 3.990 kr. for at blive tilsluttet, tilbydes tilslutningen nu gratis. Det får den oprindelige kunde til at kræve sine 1.995 kr. retur, hvilket selskabet afviser.

Derfor er sagen endt i Teleankenævnet.

»Det er klagers opfattelse, at han har været udsat for falsk og vildledende markedsføring,« fremgår det af ankenævnets gennemgang af sagen.

Omvendt fastholder bredbåndsudbyderen, hvis navn ikke fremgår, at »priserne på etablering af fibernet altid vil variere med tiden«.

Udbyderen forklarer videre 2021-tilbuddet om gratis tilslutning med, at der er tale om et slagtilbud udløst af, at fiberen jo allerede er gravet ned i fortovet.

»Dette tilbud var også gældende i en given periode, og bestillingen uden for denne periode ville igen koste 1.995 kr.,« forklarer bredbåndsselskabet i dag om fremgangsmåden.

I sin afgørelse slår ankenævnet ned på, at der i 2018 blev indgået en »gyldig og bindende« aftale parterne imellem.

»Det forhold, at indklagede (bredbåndsselskabet, red.) efterfølgende har nedsat prisen på etablering af fibernet i klagers boligområde, påvirker ikke gyldigheden af den aftale, som klager indgik med indklagede,« skriver Teleankenævnet.

Et enigt ankenævn kommer derfor frem til, at den utilfredse bredbåndskunde - uagtet fortællingen bag 2018-tilbuddet - ikke har ret til at få tilslutningsbidraget på 1.995 kr. retur.

Læs også