Serier
BREAKING

Kære politikere: Bliv ved med at samarbejde - også efter krisen

Det er prisværdigt at se så godt et samarbejde på tværs af partifarver. Lad det endelig ikke stoppe med krisen!

Corona rammer verden

Kære Politikere,

Nu er coronakrisen snart en del dage gammel, og det er klart, at man som samfundsborger gør sig sine tanker og bekymringer desangående, både for den tid der gået, og for den tid som skal komme.

Umiddelbart synes jeg, at I politikere (uanset partifarve) skal have et 13-tal efter gammel karakterskala for håndteringen og beslutsomheden indtil nu. I har formået at komme med nødvendige tiltag, og I har også i fællesskab fået sikret danske lønmodtagere og virksomheder i en fart. Man kan næsten ikke andet end glædes ved, at I ligesom befolkningen står sammen i en sådan situation, det er vi rigtig mange, som er rigtig glade for.

Det er flot men også en forventning, at I kan stå sammen, når det ”gælder”. Jeg vurderer, at vi er mange borgere, som gerne vil have, at I ikke kun står sammen, når det ”virkelig gælder” som netop nu. Det er selvfølgelig fint, at I har ”fikset” coronakrisen. Men stop ikke her med at arbejde sammen om gode, robuste fælles løsninger, for det er ikke nok blot at ”fikse” krisen og det, som den umiddelbart afstedkommer.

Vi har desværre et fortilfælde i finanskrisen og dens følger, som kun ligger lidt over 10 år tilbage. Finanskrisen handlede om en finanssektor, som var blevet overmodig og i udpræget grad havde slækket på kreditstandarder, og i tillæg hertil havde udvist en kreativitet, som gjorde sektoren ikke blot farlig for sig selv, men også for samfundene.

Dengang var det, som nu, politikerne der globalt trådte til og genoprettede den finansielle orden, som landene og verden har brug for. Man fik hurtigt rekapitaliseret bankerne, så de igen kunne understøtte samfundene. Som en naturlig følge heraf udvikledes også et nyt reguleringsregime, så den finansielle sektor i fremtiden dels ville blive meget mere modstandsdygtig, dels også fremover måtte forventes at kunne betale og udbedre sine egne fremtidige fejltagelser og synder.

Man fik således politisk ”fikset” finanskrisen. Men man gjorde ikke mere, den politiske dagligdag vendte tilbage, og ingen fik taget hul på den opgave, det er at skabe tillid og økonomisk selvtillid hos virksomheder og borgere. Denne manglende handling har afstedkommet, at vi siden finanskrisen har døjet med lavvækst og et giftigt lavt renteniveau.

Idealet i et samfund som vores er jo netop, at vi har vækst og en inflation på et rimeligt niveau, men væksten og inflationen er udeblevet, fordi ingen politikere var der til at indgyde befolkningen en tro og en tillid på fremtiden, vi er i stedet blevet opsparere og holder os tilbage fra nye initiativer.

For dog at gøre noget har centralbankerne (ECB) søgt at stimulere med lave renter, men den store inflations- og væksteffekt er helt udeblevet.

Nu står vi desværre midt i en krise igen, jeg beder jer venligst denne gang om at forblive samlede og sikre, at en krise ikke blot igen ”fikses”, men at vi i stedet med jer som vores ledere får vist, at I tror på Danmark, så befolkningen får begrundet tillid og optimisme til fremtiden. Alt med det formål at borgere og virksomheder indgydes en fremadrettet tillid, så de tør investere og forbruge, I har således en god mulighed for at rette op på det, som ikke blev gjort færdigt efter finanskrisen.

Jeg vil gerne rose jer for de initiativer, som vi har set indtil nu, det er efter min opfattelse helt rigtigt set, at det handler om at støtte lønmodtagere og virksomheder, for gør man det, vil de bagvedliggende strukturer kunne tåle rigtig meget stress.

I dag står vi heldigvis med en finansiel sektor der er væsentligt mere reguleret og meget mere modstandsdygtig, end den var i årene op til finanskrisen. Med de initiativer, som I har taget, har I også set en finansiel sektor, der i den grad udviser ansvar. Sektoren er ligefrem med til at forstærke effekten af jeres initiativer indtil nu. For det er nu engang bankerne, der, såvel i by som på land, kender kunderne, uanset om det er privat eller erhvervskunder.

Det synes jeg, at I samlet og hver for sig skal anerkende og hilse velkomment.

Jeg vurderer, at det er meget tilfredsstillende at se jer samlet nu, da I er i krisestyringsmode, men en dag er krisen ved at være ovre, og det bliver hverdag igen. Men før I render fra hinanden og ud i jeres egne positioner, vil jeg opfordre jer til at vedtage og bevillige nogle af de mange infrastrukturprojekter, som ligger og venter på politisk prioritering, og det handler ikke bare om at fremrykke reparationsarbejder på skoler og kommunale bygninger eller at fremrykke investeringer, der kan afsluttes i 2020, som annonceret på pressemøde 26. marts. Lad os se, at motorveje fra X-By til Y-By blive vedtaget, nyt offentligt byggeri, som før krisen ikke kunne vinde politisk tilslutning, bliver igangsat.

Lad dette være Danmarks ”New Deal”. Vi ved, at offentlige arbejder styrker tilliden og virkelysten. Og ja, der kommer en regning, men den regning bliver kun mindre af, at vi virker godt sammen til glæde for fællesskabet. Winston Churchill indgav såvel den besatte som den frie verden mod, blandt andet ved uophørligt at vise V-tegnet.

Lad os vise hinanden 6 gange V-tegnet for ”Ved Vores Viden Vil Vi Vinde!”

V
VV
VVV

Læs også