Serier

Brug krisen til at tage et stort grønt spring fremad

CO2-udledningen KAN faktisk sænkes drastisk. Tag den erfaring med i strategiarbejdet.

Corona rammer verden

”Man må aldrig lade en god krise gå til spilde”

Du har sikkert læst dette Winston Churchill-citat nogle gange de seneste måneder. De vise ord om, at en krise også åbner et vindue til at gennemføre reformer, er blevet brugt flittigt for tiden. Nu ser du citatet igen, for jeg kan ikke finde bedre ord til at formulere, at man som virksomhedsleder lige nu står med en historisk mulighed for at tænke grøn omstilling ind i sin forretningsplan.

Kriser giver nemlig mulighed for at gennemføre langt mere vidtrækkende beslutninger end normalperioder. Efter finanskrisen for 10 år siden lænede ikke færre end to danske regeringer sig op ad krisen for at gennemføre økonomiske reformer, som muligvis aldrig var blevet til noget uden netop en krise. Omstillingerne var bestemt ikke gnidningsfrie. Men så gik tiden. I dag virker omstillingerne naturlige og nødvendige.

Jeg tror ikke, at det er usandsynligt, at det allerede om fem år betragtes som naturlig og nødvendigt, at en virksomhed tænker grøn omstilling ind i sin måde at drive forretning på. Faktisk tør jeg godt gå skridtet videre: Om fem år vil det blive anset for fremmedartet og gammeldags, hvis virksomheden IKKE har integreret grøn omstilling i sin strategi. Blandt andet fordi denne tid har vist, at det er muligt at opnå nærmest ubegribelige resultater i forhold til CO2-udledning og andre klimamål. Det krævede en krise, hvor vante forbrugsmønstre og levevaner blev udfordret.

For 130 år siden var det fremmedartet og eksotisk, hvis en produktionsvirksomhed tænkte medarbejdertrivsel ind i sin måde at drive forretning på. Arbejdskraft var groft sagt arbejdskraft. I dag vil det vække opsigt, hvis en virksomhed ikke indtænker i sin strategi, hvordan den fastholder, motiverer og udvikler de medarbejdere, der skal føre strategien ud i praksis og skabe en værditilvækst.

For 50 år siden var det fremmedartet og eksotisk, hvis en virksomhed tænkte miljøhensyn ind i sin måde at drive forretning på. Det var accepteret at lede spildevand ud i det nærmeste vandløb og grave giftigt affald ned i jorden. Så var sagen klaret. I dag vil den tilgang få de fleste til at måbe. Tværtimod er det at producere miljøvenligt blevet en central del af forretningsmodellen og værditilbuddet til kunden for mange virksomheder.

Nu står vi i en situation, hvor en krise har vist, at det altdominerende problem på den globale dagsorden muligvis kan løses. CO2-udledningen kan faktisk sænkes drastisk. Der blev talt kolossalt meget om, hvordan en reduktion kunne opnås, og pludselig opstod en krise, der viste en vej. Bestemt ikke en nem eller problemløs vej – men en vej. Forbrugsmønstre og levevaner skal ændres. Det er grøn omstilling i den version, hvor der rykkes hårdt i nogle store håndtag. Fra ændrede rejsevaner, andre måder at arbejde på til andre måder at forbruge på.

Tror du, at denne erfaring vil blive kasseret? Eller tror du, at den vil lagre sig? Hvis du tror det sidste, vil det så være forsvarligt for din virksomhed IKKE at bygge grøn omstilling ind i sin fremadrettede strategi? Tror du, at du har en virksomhed om fem år, der IKKE er en del af løsningen på at opnå en markant reduktion af CO2-udledningen, men en del af problemet?

Vi kan ikke spørge de virksomhedsejere, der stædigt holdt fast i, at arbejdskraft er arbejdskraft, som hverken skal fastholdes eller motiveres, mens andre virksomhedsejere opdagede, at der var fordele ved det sidste. Alle fra dengang er væk. Men vi kan spørge de virksomhedsejere, der opdagede, at en beskeden og transparent miljøbelastning kan være et værditilbud og en del af en forretningsmodel. Hvad tror du, at de svarer?

Om bare fem år vil vi efter min vurdering have svaret på, om man kan lægge en strategi for en virksomhed uden at indtænke, hvordan den kan bidrage til den grønne omstilling af samfundet. Svaret vil være ”nej”. Så kom i gang med det samme.

Læs også
Top job