Serier

Tid til handling: Vi har mere brug for planeten, end den har brug for os

Hele verden har bevist sin evne til at ændre adfærd i forbindelse med coronavirussets hærgen. Men vi har brug for et ekstra gear og en fælles retning for at bruge denne erfaring som løsningen på klimakrisen.

Corona rammer verden

Havde du for tre måneder siden forestillet dig, at du ville være i stand til at lægge dit liv radikalt om, som det er sket under coronakrisen? Vel at mærke i koordination med store dele af verdens øvrige befolkning. Social distancering, karantæne, hjemmearbejde, ingen rejser, ny hygiejneadfærd og generelt et stort fokus på at følge anvisninger fra sundhedsmyndighederne. Enorme forandringer på én og samme tid.

Vi gør det selvfølgelig, fordi der ikke synes at være noget reelt alternativ. Det kræver meget at lægge sit liv om i en sådan grad, som langt de fleste danskere har gjort under coronakrisen, men hvad skulle vi ellers gøre? Det handler vel at mærke om liv og død. Hvilket det faktisk også gør, når det kommer til klimakrisen. Den globale opvarmning. Den har ikke fyldt alverden på det seneste, men den eksisterer desværre stadig. Heldigvis kan vi bruge erfaringerne fra vores ændrede adfærd under coronakrisen direkte i forhold til at løse verdens klimaproblem. Eller i en ren dansk kontekst til at vise resten af verden, hvordan det skal gøres.

Det, vi er nødt til at forstå, er, at klimakrisen er virkelig og ekstremt alvorlig. Ifølge eksperter er vi to grader fra en klimakatastrofe, og fortsætter den globale opvarmning med samme hastighed som hidtil, vil vi opleve en varig miljømæssig ødelæggelse inden for de kommende 40 år.

Ifølge den britiske organisation Carbon Brief vil den globale udledning af CO2 falde med omkring 5,5 procent i 2020. Fordi verden stod mere eller mindre stille i et par måneder og flere steder stadig gør det. Hvis estimatet holder stik, vil der være tale om det største fald i udledningen af CO2 nogensinde. Men det skræmmende er, at der skal et endnu større fald til for at nå Paris-aftalens mål om at holde temperaturstigningen under 1,5 grader og dermed undgå de værste følgevirkninger af den globale opvarmning. Faktisk har vi de kommende 10 år brug for et årligt faldt på 7,6 procent i udledningen af CO2, hvis det skal lykkes. Så alvorlig er situationen.Altså har vi brug for en adfærdsændring af de helt store, hvis verden skal kunne undgå, at polarisen smelter med altødelæggende oversvømmelser til følge. At varme og tørke slår millioner ihjel, og at naturkatastrofer bliver hverdag. Kan det så lade sig gøre? Selvfølgelig. Vi er alle sammen i gang med at bevise det lige nu. Når situationen kræver det, og når alvoren går op for os, er vi i stand til at udrette store ting sammen. Men i sammenligning med den nuværende situation har vi brug for et ekstra gear, når det kommer til klimakampen.

Jeg er sat i spidsen for Schneider Electric Danmark, som er global ekspert i energioptimering. I 2015 flyttede vi ind i et nyt hovedkontor i Ballerup, og siden da har vi sænket bygningens energiforbrug med 45 procent. Et ikke usædvanligt resultat af en systematisk tilgang til intelligent bygningsstyring, cirkulær økonomi og brugen af moderne teknologi.

På vores fabrik i Ringsted afprøver vi hver eneste dag løsninger, der gør os i stand til at producere mere effektivt med et mindre klimaaftryk til følge. Vi gør blandt andet brug af kunstig intelligens, augmented reality og mange tusinde sensorer, der måler på bevægelse, temperatur, lys og meget mere. Vi bruger kort fortalt den tilgængelige teknologi til at spare på energien og at optimere både vores egne og vores kunders forretning. Det lyder måske kompliceret, men er det ikke. Teknologierne er allerede til stede, og de resulterer ikke kun i økonomiske besparelser og mindre udledning af CO2, men også større konkurrencedygtighed.Vi har sat et mål om at gøre virksomheden CO2-neutral i 2025. Derudover stiller vi krav til alle vores leverandører om at agere bæredygtigt og klimavenligt. Og har i øvrigt besluttet at udskifte samtlige firmabiler til elbiler i løbet af de kommende fem år. Er der noget, der forhindrer din virksomhed i at gøre noget tilsvarende?

Når det kommer til klimaet, har mange en tendens til at læne sig tilbage og se i retning af alverdens politikere i forhold til at gøre en forskel. Det er ingen grund til. Selvfølgelig spiller politikere og politiske aftaler en afgørende rolle i løsningen af klimakrisen, men der er masser af muligheder for både virksomheder og private for at sætte et aftryk. Dagens opløftende budskab er således, at der allerede findes rigeligt af grønne og klimavenlige løsninger, der effektivt kan få os i mål med den nødvendige nedbringelse af CO2. Det handler kun om at tage dem i brug.Som privatperson kan du for eksempel spise mindre kød, streame færre film, undgå engangsplastik, genbruge så meget som muligt, skære ned på antallet af flyrejser og skrue op for energibesparelserne i dit private hjem. For eksempel via simple løsninger som automatisk lys- og varmestyring, hvor der automatisk bliver slukket for lyset og skruet ned for varmen på udvalgte tidspunkter, eller når ingen er til stede i lokalerne.

Vi kan alle sammen gøre en forskel. Og vi har stadig muligheden for at dreje af, inden vi når afgrunden. Det bliver uden tvivl et langt, sejt træk at vende skibet, men når det først sejler med en vis hastighed, bliver det svært at stoppe, fordi det har synergieffekter med ombord. Og hvem ved: Måske kommer vi til at se tilbage på coronakrisen som begivenheden, der igangsatte den nye kurs og fik os endegyldigt til at forstå, at vi har markant mere brug for planeten, end den har brug for os.

BRANCHENYT
Læs også