Serier

Brugere høster gevinsten af andres skaberværk

Gevinsterne ved teknologiske fremskridt ligger næsten udelukkende hos brugerne. Begrænsningerne og mulighederne under corona-nedlukningen tjener som et glimrende eksempel.

Corona rammer verden

Brød og cirkus var den romerske elites kompensation til folket for tabt frihed. Målet var at pacificere. Under coronakrisen har vi også tabt frihed. Mange af os har f.eks ikke kunnet mødes fysisk med kolleger, venner eller familie. Cirkus og anden underholdning har været lukket, og mange har selv bagt brødet.

Til gengæld har folk selv fundet alternativer og delvis kompensationen i form af teknologi (og måske lidt vin). Effekten har været den modsatte af romertiden; nemlig fortsat aktivitet og diskussion. Det er ikke mindst sket gennem virtuelle møder, som har erstattet de fysiske i arbejdslivet og privatsfæren.

Det er egentlig forkert, at folk selv har fundet alternative løsninger. Vi har i virkeligheden gjort brug af Skype, Zoom, Teams eller en de 50+ andre videokonference-tjenester, som andre har skabt.

Der er ingen tvivl om, at disse tjenester har været nyttige inden covid-19. Der er heller ingen tvivl om, at nedlukningen har mangedoblet brugen og gevinsterne. Både Skype og Teams har meldt om 70 pct. aktivitetsstigninger fra en måned til næste. Fra april er der meldinger om hhv. 100 mio., 200 mio. og 300 mio. mødedeltagere via Google Meet, Teams og Zoom per dag. Lad os se, hvad vi kan sige om gevinsten for mødedeltagere.

Nobelprismodtageren i økonomi William Nordhaus regnede sig i 2004 frem til, at omkring 2,2 pct. af gevinsten ved en innovation tilfalder den oprindelige skaber, men de resterende 97,8 pct. tilfalder andre, herunder forbrugere og lønmodtagere. Det kan vi bruge til at beregne gevinsten for brugerne (bl.a. i form af mindsket transport) af f.eks. et Zoom-møde.

Grundlæggeren og skaberen Eric Yuan har i dag en imponerende formue på ca. 67 mia. kr. Hvis dette svarer til 2,2 procent, er de samlede gevinster ved tjenesten ca. 3 billioner kr. Gevinsten per mødedeltagelse får jeg ved at dividere med det samlede antal mødedeltagere. Her er vi på usikker grund pga. datamangel. Jeg estimerer det til over 50 mia. mødedeltagere siden 2011, og så er gevinsten ca. 60 kr. per mødedeltager.

Kan et møde virkelig være det værd? Sagtens. Hvor ofte er der ikke brugt 60 kr. på lokale og mødeforplejning – f.eks. kaffe og en croissant? Og alternativet kan være dårligere koordinering, dobbeltarbejde osv.? Regnestykket lider i øvrigt af den svaghed, at Yuans formue primært står i virksomhedens aktier og derfor mere fortæller om forventningerne til fremtidigt afkast af tjenesten og ikke fortidens udbytter. Også af den grund vurderer jeg, at brugere og ansatte får en endnu højere andel, mens Yuan får mindre end 2,2 pct. af gevinsterne, ved at Zoom eksisterer.

Et interessant aspekt i dette er desuden, at de gratis versioner på markedet har mange af de samme fordele, som de udvidede versioner til de mest betalingsdygtige. Pengepungen er i virkeligheden ikke så afgørende for at høste gevinsterne og bl.a. gøre livet mere tåleligt i en coronatid. Verden er blevet markant bedre siden romertiden, og en stor del af årsagen skal findes i de løbende teknologiske fremskridt, som gør enkelte ufatteligt rige, men som alligevel mindsker uligheden i samfundet.

BRANCHENYT
Læs også