Debat

Der er behov for en generation af mønsterbrydere

92 pct. af alle danskere er lønmodtagere, hvilket er den højeste andel i hele EU. Derfor skal iværksætteri ikke alene på skoleskemaet, det skal også blive en naturlig del af livets skole, hvis vi som nation skal bryde den sociale arv inden for iværksætteri.

Skomager, bliv ved din læst, sagde man engang. I dag hedder det snarere, lønmodtager bliv på din stol ved dit hæve-sænkebord. En stor del af danskerne er ud af lønmodtagerfamilier, og derfor er det svært at bryde mønstret og gå en anden vej.

Overordnet set handler det om at ændre vores mindset. Det kan brydes ned til tre faktorer:

  1. Et endeligt opgør med Janteloven
  2. Det kræver mod at gå sin egen vej
  3. Lysten til at forfølge sin passion

Folkedomstolen svinger hammeren over dem, der stikker ud fra flokken. Janteloven har aldrig været vedtaget ved lov. Alligevel er strafferammen høj for dem, der forbryder sig mod den. Det er et paradoks at drive egen virksomhed uden at agere i strid med de ti bud i Janteloven. Det kræver en ændring i den danske indstilling.

De kulturelle forskelle på f.eks. USA og Sydeuropa sammenlignet med Danmark er til at tage at føle på, men ’Den Amerikanske Drøm’ stiller immervæk nogle andre perspektiver i udsigt end det, som Janteloven maner i jorden.

Fingerplanen fra efterkrigstiden med sit s-togsnet, overførselsindkomster og parcelhuskvarterer spænder et sikkerhedsnet ud, der holder hånden under danskerne, men det fastholder os samtidig i en lønmodtagerrolle. Søren Kierkegaard ville sige, at ethvert menneske må tage ansvaret på sig. For sin egen fiasko og for sin egen succes. Men frygten for at fejle og for at gøre noget andet end flertallet er en hæmsko for flertallet.

Det kræver mod at gøre noget andet end de andre.

Ord som usikkert, risikabelt og ensomt klæber til beskrivelsen af en iværksætter. Der er behov for at gøre op med denne beskrivelse og i stedet fokusere på de mange fordele, der følger med at få fod under eget hæve-sænkebord.

Rollemodeller er et afgørende parameter. Ikke kun de store og meget succesfulde, men også alle dem midtimellem. Det vil øge massen og dermed potentialet for, at der kan udvikles den næste Unicorn. Det kræver i samme ombæring, at vi elsker fejltagelser. En succesfuld forretning er resultatet af mange fejltagelser.

Gode ideer opstår ikke ud af det blå. De opstår, når vi raffinerer vores viden. Dyrker vores speciale og forfølger vores passion. Det er også lige i det skæringspunkt, at følelsen af arbejde erstattes med følelsen af en indre tilfredsstillelse, og det er en forudsætning for at skabe en bæredygtig forretning.

Det er nemt at få et CVR-nr., men de færreste bliver iværksættere for at indtage rollen som administrator. Det er et bureaukratisk puslespil at starte en forretning op, og det kan tage pusten fra selv den mest entusiastiske ildsjæl.

Der er et stort fokus på at sætte iværksætteri på skoleskemaet, men vi overser hele potentialet i at gøre det til en integreret del af livets skole. Iværksætteri bør ikke begrænses til de unge og skolemodne. Gennemsnitsalderen for iværksættere er 41 år ifølge tal fra Iværksætterbarometer 2019.

For at runde af med en personlig vinkel: Da jeg luftede tanken for min nærmeste familie, at jeg havde tænkt mig at forfølge min iværksætterdrøm, opstod der først en larmende stilhed. Dernæst fulgte spørgsmålet: ”Jamen hvad med din pensionsordning? [Pause] Du kunne jo oprette en ratepension”, og således faldt der ro på gemytterne igen.

Det er en del af pointen.

Der findes en anden vej end virksomhedsbetalte pensionsordninger, men det kræver et ændret mindset.

BRANCHENYT
Læs også