Serier

Cirkulære forretningsmodeller kan kickstarte dansk økonomi – men det kræver opbakning

Dansk green tech er en eftertragtet vare, og nu skal de mange meldinger fra både regering og opposition om, at vi skal investere i danskproducerede varer, omsættes til handling, når der købes ind i den offentlige og private sektor.

Corona rammer verden
Med fokus på cirkulær produktion og energibrug producerer danske green tech-virksomheder bæredygtige køleanlæg med naturlige kølemidler, som reducerer CO-udledning med over 80 procent i forhold til eksisterende løsninger. Arkivfoto: Jens Dresling

Coronakrisen har ramt mange danske firmaer særdeles hårdt. Eksporten dykker voldsomt i 2020, og i en medlemsundersøgelse foretaget af Dansk Erhverv i april har 67 procent af alle de adspurgte virksomheder oplevet et markant fald i indtjeningen. Ledigheden er vokset eksplosivt, og tusindsvis af virksomheder har søgt regeringens hjælpepakker. Ved udgangen af juni er der givet lønkompensation til over 250.000 ansatte i tusindvis af virksomheder, viser tal fra Erhvervsstyrelsen.

Og det stopper ikke her, for i kølvandet på krisen forventer økonomiske vismænd fra både ind- og udland den største recession siden depressionen i 1930’erne. Den globale handelsplads er sat i en skruetvinge – men det er også et wake up call i forhold til fremtiden. Coronakrisen har lært os, at global handel er en indgroet og naturlig del af den daglige business for langt de fleste af os. Men vi må også erkende, at vi bliver nødt til at investere i løsninger, som ikke kun sikrer danske arbejdspladser, men også er bæredygtige. Og dansk green tech er en del af løsningen - men det kræver politisk opbakning, vilje og handling.

Der er en urskov af små og store virksomheder i Danmark, som hver dag arbejder målrettet på, at nå nye bæredygtige, tekniske landvindinger. Mange af os er særligt hårdt ramt af krisen, da vores eksport er ramt. Det danske marked er derfor særdeles væsentligt, men på trods af mange politiske udmeldinger fra både regering og opposition om, at vi skal investere i danskproducerede varer, skal ambitionerne omsættes til handling, når der købes ind i den offentlige og private sektor i Danmark.

Og her opstår et skisma. Dansk green tech og cirkulære forretningsmodeller skal blive løsningen på fremtidens udfordringer. Både når det drejer sig om skattekroner til statskassen i form af arbejdspladser og eksport og i forhold til miljø og klima. Tag vores område – kølesystemer og klimaanlæg. Danske iværksættere har i årevis investeret penge og know-how i udvikling af klima- og kølesystemer til både det private og offentlige marked samt boliger. Eksempelvis kan dansk green tech levere verdens mest miljøvenlige løsninger til en voksende national og global efterspørgsel på køling.

Med fokus på cirkulær produktion og energibrug producerer danske green tech-virksomheder bæredygtige køleanlæg med naturlige kølemidler, som reducerer CO-udledning med over 80 procent i forhold til eksisterende løsninger. EU og Danmark har Kigali-aftalen forpligtet sig til en udfasning af kemiske kølemidler og Danmark har allerede nu en førerposition i udvikling af produkter med naturlige kølemidler som f.eks vand. Fremtidens kølesystemer bruger udeluft, fjernvarme eller solvarme som primære energikilde i stedet for elektricitet. Det er en helt naturlig klima- og proceskøling, som bruger naturens egne ressourcer – og ikke udleder drivhusgasser.

Derfor bliver vi også glade, når vi gang på gang i medierne læser, at politikerne vil sætte mere fokus på bæredygtige investeringer. Men der er meget langt fra tale til handling – og det er nu, der er brug for handling.

For Danmarks førerposition indenfor bæredygtig køleteknologi er truet. Eksport af dansk green tech er en grundsten for forretningsudvikling, et bidrag til klimaaftalens reduktionsmål og opfyldelse af Kigaliaftalen. Og med et hårdt ramt eksportmarked, er det vigtigt, at vi som samfund prioriterer cirkulære og bæredygtige løsninger og fastholder know-how og produktion i Danmark.

Derfor bør politikerne stille krav. Det være sig krav om anvendelse af ikke-brændbare og naturlige kølemidler ved udskiftning eller indkøb af klima- og køleanlæg. Det kan være krav om mere fokus på grønne indkøb i det offentlige til kontorer, institutioner, skoler, klinikker m.v. Men det private erhvervsliv kan også være med til at løfte dansk know-how. Eksempelvis fjernvarmeselskaber, fødevarekæder, fagforeninger og private organisationer, som i mindre grad er ramt af krisen, kan indføre en række tiltag i deres code-of-conduct, hvor der er fokus på indkøb af dansk green tech samt klimavenligt og cirkulært produktdesign.

Vi skal i kølvandet på coronakrisen være parate til at støtte den grønne innovationslyst, som spirer i hundredvis af små og mellemstore virksomheder landet over. For det er fremtiden. Som samfund har vi en unik chance for at sætte massivt ind på green tech – men det kræver modige politikere og et engageret erhvervsliv.

Læs også
Top job