Debat

Vil forbrugerne betale for grøn omstilling?

Det er forbløffende, at virksomheder og politikere ikke i højere grad er bevidste om betydningen af forbrugernes betalingsvillighed. For det er forbrugerne, der bliver nøglen til den grønne omstilling.

For nogle dage siden skrev Finans, at man risikerer at blive beskattet, hvis man cykler på firmaets elcykel mellem sit hjem og sin arbejdsplads. Det gør man ikke, hvis man kører i firmaets dieseldrevne varevogn på gule plader.

Eksemplet med elcyklen viser, hvordan man politisk har valgt at gøre en klimavenlig løsning dyrere for forbrugerne. En sådan tilgang er et problem, for hvis vi skal opfylde klimamålet om 70 procents reduktion af CO2-udslippet i 2030, skal forbrugerne drive udviklingen. Og her er det problematisk, at man i Danmark har en tendens til at bruge pisk frem for gulerod over for forbrugerne. Man indfører f.eks. en CO2-afgift i stedet for at gøre det økonomisk attraktivt at købe klimavenlige produkter.

Forbrugere skal have incitamenter, hvis de skal ændre vaner. Og her er det spørgsmålet, hvor meget forbrugerne er klar til at betale for at vælge grønne produkter. Er forbrugerne villige til at betale en merpris? Eller vælger de kun en klimavenlig løsning, hvis den koster det samme som den traditionelle – eller endda er billigere?

Både politikere og erhvervsliv bør fokusere mere på, hvor stor forbrugernes betalingsvillighed er. Ifølge en række undersøgelser betaler mange forbrugere generelt gerne en merpris for økologiske fødevarer, især hvis de er produceret lokalt. Men villigheden til at betale mere er ikke i samme grad til stede, når det gælder økologisk vin.

Heller ikke når det handler om biler, er forbrugerne klar til en ekstraudgift for at være klimavenlige. I Danmark kommer man let til at betale op til 30-60 procent mere for en elbil end for en tilsvarende benzin- eller dieselbil. Vi har hos Simon-Kucher & Partners gennemført undersøgelser, der viser, at netop den høje anskaffelsespris er den største barriere for folk, der gerne vil passe på klimaet ved at vælge en elbil.

Alt i alt er forbrugerne klar til at betale mere for grønne løsninger på visse områder – og ikke på andre. Det er forbløffende, at virksomheder og politikere ikke i højere grad er bevidste om betydningen af forbrugernes betalingsvillighed. For det er forbrugerne, der bliver nøglen til den grønne omstilling.

Læs også
Top job