Serier

Forskning er investering i fremtiden

Vi skal booste forskningen og sikre bedre samarbejde med universiteter og virksomheder, hvis Danmark skal have førertrøjen, når det kommer til ny teknologi og grøn omstilling.

Corona rammer verden

Coronahjælpepakkerne har været afgørende for at slukke de mange brande, pandemien pludselig satte i vores samfund og økonomi.

Næste skridt bør være at satse på vækst og udvikling på den lange bane. Forskning er den medicin, der både kan finde kuren til corona, og skabe grundlaget for vækst og udvikling.

Danmark har en udfordring, der ofte overses. Danmark har markant færre forskningsaktive virksomheder end sammenlignelige lande – og der bliver færre og færre af dem.

I 2009 var der 3.500 forskningsaktive virksomheder. I 2016 var det tal faldet til 2.500.

Det er dybt bekymrende for et højlønssamfund, der ønsker at leve af viden. Selv om vi som nation har nogle virkelige forskningsflagskibe så som Novo Nordisk og Novozymes, så er vi nødt til at sikre underskoven, så der også kommer nye skibe i søen.

Forskning er også forudsætningen for et grønnere Danmark. Selv da Danmark var lukket mest ned førte det kun til CO2-besparelser på 16 pct. viser beregninger fra Aalborg Universitet. Det tyder således på, at det bliver endda overordentligt vanskeligt at spare sig til 70 pct. målet. Vi skal i stedet forske os til nye løsninger og sikre samarbejde universiteter og erhvervsliv.

Desværre er universiteterne i dag tilbageholdende med at samarbejde med virksomhederne. Det skyldes, at der er mange ekstraomkostninger forbundet med samarbejde med virksomheder og fonde til f.eks. udstyr og husleje.

Det er dybt problematisk, når netop samarbejdet er nøglen til at få vores stærke forskningsresultater ud og leve i samfundet.

Vi har ikke for alvor haft visioner for vores forskningspolitik siden Globaliseringsaftalen fra 2006. Her blev det besluttet, at offentlig og privat forskning skulle udgøre 3 pct. af BNP.

Det er på tide, at vi bliver mere ambitiøse på forskningsdagsordnen. Derfor foreslår Dansk Erhverv, at vi fra 2030 skal sigte efter at bruge 4 pct. af BNP på forskning. Vejen dertil er mere offentligt privat samarbejde.

Dansk Erhverv foreslår derfor, at universiteterne fremover præmieres hver gang de indgår nye samarbejder med virksomheder, tiltrækker projekter fra private fonde eller vinder projekter i EU. Konkret foreslår vi, at der afsættes en pulje, hvor universiteterne får 50 øre for hver ny krone de tiltrækker.

For at løse problemet med få nye forskningsaktive virksomheder foreslår vi, at universiteterne belønnes med en krone for hver krone de tiltrækker fra virksomheder med under 250 ansatte.

Dertil bør den netop vedtagne ordning, hvor virksomheder får mulighed for at trække 130 pct. af deres forskningsinvesteringer fra permanentgøres.

Forskningsinvesteringer er klog krisepolitik. Det er nøglen til grøn omstilling og grundlaget for fremtidens vækst og arbejdspladser. Lad os være ambitiøse, og sætte en ny retning for dansk forskning.

Læs også
Top job