Serier

Kapitalismen skal dø i sin nuværende form. Ellers overlever vi ikke

De seneste årtiers realisering af kapitalistisk virksomhedsdrift er løbet af sporet. Det er alvorligt, og det er den største trussel mod fortsat fred i den vestlige verden.

Corona rammer verden

Der er lige kommet en ny spændende liste med de bøger, som Financial Times og McKinsey indstiller som årets vigtigste. 40 pct. af bøgerne på den liste handler om kapitalisme. Det er alligevel tankevækkende, at i en tid med corona, kunstig intelligens og fremtidig usikkerhed handler de vigtigste nyudgivelser om noget andet, der trods alt er endnu vigtigere. Den dødsensfarlige version af kapitalisme.

Alle bøgerne har det samme budskab. Den samme vigtige mission. Nemlig at få verden til at indse, at hvis ikke vi stopper med at lede virksomhederne efter den nuværende kapitalistiske formel, overlever kloden ikke. Så overlever vi ikke som menneskehed.

Jeg er også overbevist om, at de seneste årtiers realisering af kapitalistisk virksomhedsdrift er løbet af sporet.

Lad mig starte med at slå fast, at jeg ikke er socialist eller kommunist. Jeg er ikke engang venstreorienteret. Jeg er faktisk den største fan af kapitalisme, og jeg holdt mit første foredrag om Adam Smith, Friedman og Keynes i 1991. Det var i Konservativ Ungdom i Haderslev.

Moderne kapitalisme er løbet af sporet

Men jeg er også overbevist om, at de seneste årtiers realisering af kapitalistisk virksomhedsdrift er løbet af sporet. Jeg mener, at det er alvorligt, og at det er den største trussel mod fortsat fred i den vestlige verden. De store syndere er finansverdenen, kapitalfondene og techgiganterne. Der finder en enorm og stigende koncentration af kapitalkontrol sted hos de spillere, f.eks. udgør de amerikanske techaktier – Amazon, Google, Facebook osv. – en fjerdedel af de 500 største aktier i USA (S&P 500).

De rigeste knap 10 procent af befolkningen kontrollerer 90 pct. af kapitalen i USA. Det er et problem, fordi de virksomheder og individer har en uforholdsmæssig stor indflydelse på politik og distribution af sundhed, uddannelse og fremtidig social balance.

Det er klart, at dette er et langt større problem i USA og de kapitaliske stater, end det er i Danmark. Men Danmark er en del af verden, og danske virksomheder drives i international konkurrence og må derfor ledes under de samme finansielle vilkår.

Kapitalisme er en fantastisk opfindelse

Kapitalisme er grundtonen eller styresystemet i den moderne verden. Det er en af de vigtigste opfindelser nogensinde, og kapitalisme har ledt til en voldsom vækst i velstand – bedre sundhed, adgang til mad, uddannelse og boliger verden over. I et vestligt demokrati.

Der findes ikke et bedre system end kapitalisme til at regulere udbud og efterspørgsel. I teorien er prisen det perfekte spejl af de underliggende omkostninger, men i virkeligheden har det vist sig ikke at fungere på den måde siden slutningen af forrige århundrede.

Et eksempel på det er prisen på fossile brændstoffer, f.eks. kul. Hvis omkostningen til produktion af kul er en krone per kWh, kan man med rimelighed argumentere for, at den koster lige så meget i afledte sundhedseffekter og igen ligeså meget – eller mere – oveni til global opvarmning.

Det samme kan man sige om prisen på ufaglært arbejdskraft i de kapitalistiske samfund. Den burde indeholde omkostninger til ”vedligehold” af billig arbejdskraft – adgang til sundhed, uddannelse osv. – men gør det ikke. I virkeligheden er prisen på fossile brændstoffer og billig arbejdskraft for lille, når man tager de samlede omkostninger til godets fremstilling i betragtning. Der er altså et incitament i det frie marked til at handle kortsigtet og ufornuftigt.

De seneste årtiers fokus på finansiel værdiskabelse til aktionærerne har på den måde betydet, at stater og virksomheder – som bekendt – har udnyttet ressourcerne kortsigtet og uden blik for de katastrofale konsekvenser.

Løsningen er en ny form for kapitalisme

Løsningen er ikke at skrotte kapitalismen, og det er naturligvis heller ikke at erstatte den med socialisme eller kraftig statsstyring, selvom statslig regulering kan være nødvendig i en transformation.

Rebecca Henderson, en professor fra Harvard, har netop udgivet Reimagining Capitalism, og hun argumenterer for, at der er fem skridt til at etablere det, hun kalder for Realism.

De fem skridt handler om incitamentsstrukturer, formål og investorinteresser. De handler kort fortalt om at gøre op med, hvem det er, virksomhederne skaber værdi for. Hun taler om at brede stakeholder-gruppen ud til også at inkludere kunderne, medarbejdere og det umiddelbare fællesskab omkring virksomheden.

Hun taler også om at skabe en formålsdrevet organisation, hvor profit bliver et – vigtigt – middel til at realisere et større og vigtigere formål, for eksempel at forbedre livet for kunderne og medarbejderne – eller skabe forandringer i samfundet eller lokalsamfundet. Det er alt sammen bevægelser, som er på vej, og det er godt, for det kun gå for langsomt.

Læs også
Top job