Debat

Disse tre ting bør stå øverst på pensionskommissionens dagsorden

Danmark har fået en ny pensionskommission, og det bør være en anledning til at se på at få rettet op på nogle af skævhederne i systemet.

Kort før regeringen præsenterede sit udspil om tidlig tilbagetrækning, fik Danmark en ny pensionskommission.

Kommissionen er en udløber af aftalen om seniorpension, der blev indgået i de hektiske dage op til valget, efter at Arne havde gjort sin entre i de offentlige rum. Det bærer kommissoriet desværre præg af.

Således skal kommissionen bruge resurser på at diskutere fordele eller ulemper ved at indføre en tidlig pension. Hvis en aftale falder på plads i løbet af efteråret, vil de overvejelser dog i bedste fald indgå i det serviceeftersyn, som regeringens forslag lægger op til – i 2030.

Men der er heldigvis andre vigtige emner på menuen.

Helt centralt bliver arbejdet med at undersøge alternativer til den nuværende model for levetidsindeksering. Modellen blev indført med Velfærdsforliget i 2006 og indebærer, at når den forventede levetid går i vejret, stiger pensionsalderen i samme takt. Indeksering betyder, at unge skal tilbringe stadig længere tid på arbejdsmarkedet. Mens en nybagt folkepensionist i 2020 i gennemsnit kan se frem til 18 år med folkepension, vil dem, der går på pension i 2070, skulle arbejde længere og kun have ret til 15,5 år. Den fremtid er der mange unge, der ikke kan se sig selv i. Det er skævt og ikke bæredygtigt.

Et andet vigtigt emne, der på trods af skattereformer m.v. bliver ved med at dukke op, er modregning. Aldersopsparingen var udset til at skulle løse problemerne omkring høje sammensatte marginalskatter, men har i stedet skabt nye. Modtager man f.eks. pensionstillæg eller førtidspension, risikerer man at blive skåret i ydelsen, hvis man bor sammen med en person, der omlægger sin pension fra livrente til aldersopsparing.

Dette skyldes, at penge, der ellers ville være blevet sat direkte ind på pensionsopsparingen, i stedet skal ud til beskatning først, og på den måde stiger husstandens indtægt. Der er grundlæggende tale om en social skamplet, som kalder på ændringer i den måde, man beregner flere af de offentlige ydelser på. Folketinget har bl.a. i forbindelse med udbetaling af de indefrosne feriepenge vist, at det godt kan lade sig gøre at lave løsninger for at holde indtægtsstigninger ude af grundlaget for folkepensionstillægget eller førtidspension.

Og endelig skal der tages fat på at forenkle reglerne i et stadig mere komplekst pensionssystem, som langt de fleste har svært ved at gennemskue uden rådgivning.

Det er både en vigtig og udfordrende opgave, men kommissionen får travlt, hvis det skal lykkes at skabe større forenklinger inden deadline i 2022.

BRANCHENYT
Læs også