Debat
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Nye politiske tiltag er ikke tilstrækkelige for den grønne omstilling

Det er billigt købt, når regeringen udarbejder nye grønne tiltag. Virksomhederne bliver nødt til at få hjælp til at omskole sine medarbejdere.

For nyligt blev regeringen og dens støttepartier enige om rammerne for ’Danmarks Grønne Fremtidsfond’, som skal investere i grønne virksomheder, grønne teknologier og skabe nye grønne jobs ved bl.a. at stille kapital til rådighed for projekter, som kan nedbringe CO2-udledningen.

Samtidig har regeringen præsenteret en ny missionsdrevet grøn forskningsstrategi, der fokuserer på at understøtte udviklingen af nye grønne teknologier.

Dermed støtter regeringen både udbredelsen af grønne innovationer, dvs. innovationer med miljømæssige gevinster, og den forskning, der er grundlaget for dem i fremtiden.

Adgang til kapital er et tilbagevendende problem for udvikling af nye teknologier, iværksætteri og innovation. Det problem skal fonden bl.a. bidrage til at løse.

Det er en god og sympatisk idé at understøtte kapitaltilførslen til den grønne omstilling af dansk økonomi, selvom man måske kunne have ønsket, at kapitalen var mere risikovillig, da den implementeres i eksisterende fonde i deres nuværende risikoprofil.

Desværre kommer de gode, grønne projekter ikke af sig selv, og nye grønne teknologier bliver ikke nødvendigvis til succesfulde innovationer på markedet. Succesfulde grønne innovationer skabes gennem samspil i det danske innovationssystem.

Grønne innovationer er ofte mere komplekse for virksomheder end andre innovationer. Forskning på tværs af de nordiske lande baseret på flere tusinde virksomheder har vist, at det kræver et nyt perspektiv, som ikke altid stemmer overens med virksomhedens og kundernes traditionelle opfattelse af succeskriterier for innovation.

Samtidig er der muligheder for grøn innovation i alle virksomheder og ikke kun i nogle udvalgte sektorer.

Et af salgsargumenterne for Danmarks Grønne Fremtidsfond er at skabe grønne jobs, men den grønne omstilling af dansk økonomi kræver ikke kun flere jobs i såkaldte grønne sektorer, men derimod også, at virksomheder i alle sektorer fokuserer på at lave grønne innovationer.

Mange jobs i grønne virksomheder er ikke i sig selv grønne, og samtidig er der mange grønne jobs i ikke-grønne virksomheder.

Da det tidligere Bonus Energy startede sin produktion af vindmøllevinger i Aalborg, ansatte de tidligere værftsarbejdere, som havde erfaring med at lave glasfiberskibe. Arbejdet med glasfiber er ikke en grøn produktionsproces, men derimod farlig for både arbejdere og miljø, hvis man ikke er forsigtig.

Derimod udgør de producerede vindmøllevinger en central komponent i skabelsen af grøn strøm. Samtidig er der mange virksomheder bundet op på olieindustrien, der anvender deres teknologi og kompetencer til at understøtte udbygningen af offshore vindmølleparker.

Sorte og grønne jobs er derfor ofte svære at adskille, og derfor handler den grønne omstilling i Danmark i høj grad om at omstille de nuværende aktiviteter og jobs i danske virksomheder gennem grøn innovation.

Den grønne forskningsstrategis fire missioner er en detailstyring af forskningen. Det er nødvendigt at prioritere for at skabe udvikling af nye grønne teknologier, der hvor usikkerheden og kompleksiteten er højest og hvor danske virksomheder i forvejen har en fordel.

Samtidig er der en ønsketænkning i strategien om, at universiteterne prioriterer deres forskning inden for de fire missioner og starter nye samarbejder med det private erhvervsliv om at understøtte missionerne.

Det er altid sjovere at opfinde nye ting end at forbedre de eksisterende, men den grønne omstilling kræver, at eksisterende aktiviteter bliver grønnere. Det er den proces, som er kompleks og kræver samarbejde mellem erhvervslivet og universiteterne.

Den grønne omstilling kommer til at fjerne mange eksisterende jobs, men den kommer også til at skabe nye. Denne proces af kreativ destruktion kender vi alt for godt, når ny teknologi introduceres og spredes i økonomien.

De mennesker, der mister jobbet som følge af den teknologiske forandring eller grønne omstilling, får ikke nødvendigvis et af de nye jobs. Nogle jobs omstilles nemt. Der er ikke den store forskel på at producere fundamenter til platforme og til offshore vindmøller. Andre vil skulle tillære sig nye færdigheder eller videreuddannes.

Skal den grønne omstilling blive til gavn for alle på arbejdsmarkedet, kræver det investeringer i omskoling og kompetenceudvikling.

Selv om det giver mening at understøtte grønne iværksættere, grøn teknologi og eksporten af sidstnævnte for at understøtte den grønne omstilling, er det mindst lige så vigtigt at understøtte grøn innovation i danske virksomheder.

Forskningen viser, at danske virksomheder, der introducerer grønne innovationer, skaber flere jobs end andre innovative virksomheder - uanset om de er i de grønne industrier.

Understøttelsen er vigtig, fordi innovationsprocessen for grøn innovation er mere risikabel og kompleks sammenlignet med andre innovationsprocesser. Det viser forskning på tværs af de nordiske lande. Grøn innovation kræver, at virksomheder er meget åbne i deres innovationsproces.

Virksomheder, der laver grønne innovationer, har et meget bredt samarbejde med private og offentlige kunder, konkurrenter, danske og udenlandske universiteter samt andre typer af vidensinstitutioner. Virksomhederne er afhængige af en kombination af forskellige ekspertiser, og de er også meget afhængige af ansatte med specifikke ”grønne” uddannelseskompetencer inden for miljø- og energiteknologi.

Grøn innovation handler om at inddrage mange flere kilder til viden end dem, som man finder blandt ingeniørerne i virksomheden selv.

Det handler altså om at hjælpe danske virksomheder med at omstille sig. At omstille sig til en verden, hvor det at reducere CO2-udledning svarer til at omstille sig til en ny teknologi. Og ligesom når virksomheder anskaffer nye robotter, kunstig intelligens mv, så vil denne omstilling betyde, at nogle jobs forsvinder og andre skabes.

Den grønne omstilling af den danske økonomi kræver, at grøn innovation bliver bredt forankret hos virksomheder i alle brancher. Den proces er ikke let og kræver kapital.

Det er et rigtigt skridt at gøre kapital tilgængelig, men kapitalen må have et helhedsorienteret sigte. Initiativet skal også fokusere på samarbejde mellem virksomhederne og andre aktører, og omskoling og uddannelse må inddrages.

De nye muligheder for adgang til kapital og forskning i ny grøn teknologi bør tage højde for, at grøn omstilling omfatter mange specifikke udfordringer. Ellers fanger vi ikke de nye muligheder for at understøtte grøn omstilling.

BRANCHENYT
Læs også