Debat

Kære investorer: Kig nu kvindernes vej, når I skal investere i fremtiden

Kvindelige og mandlige iværksættere bør sidestilles og vurderes ud fra samme kriterier. Det sker ikke i dag.

Det kan virke provokerende at snakke om forskelsbehandling i disse tider, og naturligvis er afstanden mellem individer større end mellem køn. Alligevel er det mere relevant end nogensinde før at sætte fokus på de kvindelige iværksættere. Når det kommer til investering i nye danske virksomheder, går kun 1 pct. af investeringskapitalen nemlig til kvindelige iværksættere. Ja, du læste rigtigt. Kun 1 pct. Det viser den nye undersøgelse Nordic Startup Funding.

Vi kan som samfund ikke lukke øjnene for den skævvridning, som kendetegner investeringer i de danske startups. Og det handler selvfølgelig ikke om, at vi skal kigge kvindernes vej, bare fordi de er kvinder. Det er faktisk god forretning at satse mere på de kvindelige iværksættere. Af de virksomheder, som kvinder er med til at skabe, overlever en højere procentdel efter fem år set i forhold til de mandlige iværksættere, og den investeringsmæssige krone i omsætning er 45 pct. procent bedre end hos mændene. Samtidig viser undersøgelser, at kvinderne skaber mere bæredygtige virksomheder, og det er der i høj grad brug for nu og i fremtiden.

Vurdér ud fra samme kriterier

Så kære investorer: Kig nu kvindernes vej, når I skal investere i fremtidens virksomheder. I efterspørger jo netop innovation, bæredygtighed og kreativitet – hvilket de kvindelige iværksættere i særlig grad har fokus på. Og husk at vurdere de mandlige og kvindelige iværksættere ud fra de samme kriterier. Noget tyder nemlig på, at der er forskel på spørgsmålene til mandlige og kvindelige iværksættere, når iværksætterne pitcher deres virksomhedsidé foran investorer.

Mænd bliver typisk spurgt om promovering, vækst, potentiale, resultater og fremtidsønsker. Kvinder får mere defensive spørgsmål om sikkerhed, ansvar, agtpågivenhed og risiko, har en stor amerikansk undersøgelse vist. Investorerne stiller altså, formentlig uden selv at lægge mærke til det, andre krav til de kvindelige iværksættere, og det er ikke helt uden betydning. Her skal vi altså behandle kvinder og mænd mere lige, så de får samme udgangspunkt og bliver vurderet ud fra de samme principper.

Alt ansvar skal selvfølgelig ikke lægges over på investorerne. Hvis vi for alvor skal vende udviklingen, skal vi spille på mange tangenter. Vi skal ikke mindst blive endnu bedre til at støtte kvinderne og give dem en tro på deres iværksættertalent og deres virksomhedsidé, så flere får lyst til at vove pelsen og springe ud som iværksættere. Rapporten ”Female Entrepreneurship in the Nordics” viser, at færre kvinder i de nordiske lande bliver iværksættere sammenlignet med andre lande i EU. Gennemsnittet for EU er 10 pct., hvor det i Sverige er 6 pct., Danmark 5 pct. og Norge 4 pct. af alle iværksættere, der er kvinder.

Af helt nye iværksættere er en fjerdedel hunkøn, og vi kan heldigvis se, at vi får flere og flere dygtige unge kvinder ind på de videregående uddannelser, som gerne vil gå deres egen iværksættervej - ikke mindst på Professionshøjskolen UCN og VIA University College. Får vi flere kvinder med egen virksomhed, øger vi også chancen for adgang til finansiering for nye kvindelige iværksættere. Det er nemlig tre gange så sandsynligt, at kvindelige investorer vil investere i virksomheder ledet af kvinder, og kvinder fokuserer betydeligt mere på virksomheder, der er fællesskabsorienterede.

Nye netværk for kvindelige iværksættere

På professionshøjskolerne kan de kvindelige iværksættere deltage i særligt tilrettelagte iværksætterforløb, hvor vi blandt andet klæder dem på til at pitche, så de klart og tydeligt kan fortælle om potentialet i deres virksomhedsidé. Senest har vi på både UCN og VIA startet et netværk for kvindelige iværksættere – for både nuværende studerende og dimittender. På VIA hedder det Female Upcommers, og på UCN kalder vi det Next Women.

Begge steder oplever stor interesse fra kvinderne og mange tilmeldinger til deres arrangementer. Med de to netværk får kvinderne mulighed for at udvide deres netværk, deltage i oplæg om blandt andet fundingmuligheder, få kommunikationstræning og indblik i forskellige iværksætterrejser. Det er endnu et led i at gøre de kvindelige iværksættere endnu mere robuste.

I det hele taget spiller professionshøjskolerne og de videregående uddannelser en stor rolle i at fremme flere kvindelige iværksættere. Vi understøtter overgangsfasen fra idé til virksomhed gennem kontakt til erhvervsfremmesystemet, det lokale iværksættermiljø og investorer. Med et øget fokus på entreprenørskab i uddannelserne kan man som sagt allerede nu se, at der er flere unge kvinder, som ønsker at blive iværksættere.

Fra politisk side i Danmark nævnes iværksætteri ofte som en central drivkraft, når det gælder samfundsøkonomien og konkurrenceevnen i en globaliseret verden. Hvis vi skal lykkes med det, skal vi altså have flere kvinder med på iværksætterrejsen og få flere investorer til at bakke op om dem. Undersøgelsen fra Nordic Startup Funding viser, at vi i Danmark har det største potentiale i Europa i forhold til at forbedre ligestillingen blandt mandlige og kvindelige iværksættere. Netop derfor stiller vi os op og råber vagt i gevær.

Lad os få vendt udviklingen – til gavn for det danske erhvervsliv, vores samfund og fremtid.

Læs også
Top job