Serier

Indtjeningen hos børsgiganter overrasker igen

I skyggen af det amerikanske valg og en anden smittebølge, der bliver ved med at tiltage i styrke, er selskaberne i S&P 500 ved at have fremlagt deres resultater for 3. kvartal. Igen markant over forventningerne.

Corona rammer verden

Krisen igennem har der været et gab mellem virkeligheden i aktiemarkederne og den virkelighed, vi har kunnet observere i samfundet og økonomien omkring os. Selv efter en fremgang på over 10 mio. job siden april står USA stadig med et større antal tabte job i dag end under det økonomiske lavpunkt i finanskrisen. Kigger man på faldet i BNP fra toppen til i dag, er det på linje med finanskrisen. Men aktiemarkedet ligger, som det er de fleste bekendt, et stykke over førkriseniveauet.

Det amerikanske S&P 500 ligger nu mere end 5 pct. over den top, der var nået, inden fire frygtelige uger fra slutningen af februar med historisk voldsomhed sendte indekset 35 pct. ned. Det nye rekordniveau i S&P 500 står i skærende kontrast til den stadig hårdt kriseramte økonomi. Det umiddelbare mismatch forklares jævnligt med, at markedet jo er fremadskuende, og at lave renter desuden gør aktier (relativt) mere attraktive. Begge dele er gode forklaringer, men dog kun dele af det store billede.

For humlen er, at selv hvis investorerne ikke kiggede fremad, men bare så på, hvilke resultater mange virksomheder annoncerer i disse dage, ja så ville de være positivt overraskede. Store amerikanske selskaber, som indgår i S&P 500, overraskede alle i 2. kvartal. Så kunne man tro, at barren var hævet så tilpas meget, at 3. kvartal blev vanskeligt. Men igen overrasker selskaberne positivt. Hvor analytikerne inden regnskabssæsonen regnede med et fald i indtjeningen på 21 pct. ift. året før, lader resultatet til at blive et fald på ca. 7 pct. Faldende indtjening er aldrig godt, men at faldet i 3. kvartal trods alt er så relativt moderat, er en ganske stor positiv overraskelse.

Og hvorfor så det. Ja, vi i Nykredit havde ligesom de fleste andre ikke ventet så hurtig en bedring i indtjeningen, så dette er en efterrationalisering. Amerikanske banker har særligt i handelsafdelingerne vist klart bedre resultater end forventet – det gav et uventet hop i den samlede indtjening for hele S&P 500 tidligt i regnskabssæsonen.

Den anden store kilde til bedringen er it-giganterne. De står i forvejen for en stor bid af indtjeningen i det samlede indeks, og flere af dem tjener faktisk en hel del mere nu end før krisen. Med stærke resultater er de med til at trække op i indtjeningen i S&P 500. Selvom det økonomiske aktivitetstab gennem coronakrisen har været langt større end under finanskrisen, ender det samlede indtjeningsfald i 2020 sandsynligvis meget langt fra det, vi så i 2008.

Den del af økonomien, der er hårdest ramt, nemlig restaurations-, hotel- og rejsebranchen, er i ret begrænset omfang repræsenteret i aktieindeks. Teknologi og sundhed er de klart tungeste sektorer, men ingen af dem er hårdt ramt af krisen. Energisektoren og bankerne er mere udsat. Energisektoren på grund af nedgang i rejseaktiviteten og bankerne, fordi de yder lån til den brede økonomi. Men de udgør trods alt en begrænset del af aktiemarkedet. Det er en vigtig delforklaring at have med, hvis man skal forstå den udvikling, markedet har vist gennem 2020 – og det bidrager til vores positive syn på markedet.

Læs også