Debat

Lempelser i den globale pengepolitik er på retur

Der er stor sandsynlighed for, at USA's centralbank annoncerer en gennemgribende ændring af pengepolitikken i aften dansk tid efter sit rentemøde. Men stigninger i de officielle rentesatser ligger længere ude i fremtiden.

Centralbankchef Christine Lagarde undlod på sidste uges rentemøde i ECB at åbne for de gennemgribende ændringer af europæisk pengepolitik, som ventes annonceret på rentemødet til december. I stedet holdt hun sig til det allerede kendte: At de historisk lave renter fastholdes på det nuværende eller lavere niveau, indtil vi er sikkert igennem pandemien (og vi mere sikkert opfylder inflationsmålet), mens opkøb på obligationsmarkedet fortsætter med et let reduceret beløb frem til minimum marts 2022.

Der er samtidig stor sandsynlighed for, at den amerikanske centralbank annoncerer en noget mere gennemgribende ændring af pengepolitikken, når banken i dag kl. 19.00 dansk tid udsender først en pressemeddelelse og derefter afholder pressemøde.

Neddrosling af obligationsopkøb …

Udmeldingerne om ændringerne til den førte pengepolitik forventes at forløbe forskelligt i forhold til de ekstraordinære obligationsopkøb, som begge centralbanker (og mange andre) har gennemført under hele pandemien. Eller rettere, udmeldingerne forventes at komme med en tidsforskydning på en måned. Fed onsdag i denne uge og ECB den 16. december.

Den amerikanske centralbank forventes i dag at meddele en såkaldt ”tapering” af obligationsopkøbsprogrammet, der i det seneste års tid har været på 120 mia. dollar om måneden og medført et samlet opkøb af obligationer på svimlende 4.400 mia. dollar. Det svarer til lige knap 20 pct. af BNP. Den melding var ECB ikke klar til at give i sidste uge, men den ventes i et eller andet omfang at komme i december.

… men ingen renteforhøjelser foreløbigt

På rentesiden – som normalt opfattes som det mere konventionelle pengepolitiske våben – bliver der imidlertid nok lidt mere ”synk” mellem de to centralbanker. I hvert fald på den korte bane. Hverken ECB eller Fed er - eller forventes at blive det indenfor de kommende måneder – klar til at komme med klare udmeldinger om kommende renteændringer, men for Fed’s vedkommende offentliggøres nye ”dot-plots” på rentemødet 15. december, der kan åbne op for justeringer af markedsforventningerne til størrelse og timing af kommende renteændringer.

Christine Lagarde gik faktisk så langt, at hun i den forberedte indledende tale på sidste uges rentemøde lod forstå, at markedets forventninger til en renteforhøjelse ved udgangen af 2022 ikke flugtede den ”guidance”, som ECB forsøger at give. En udmelding, som hun dog ikke var villig til at gentage på det efterfølgende rentemøde, hvor hun i stedet underbyggede ECB’s forventninger om, at inflationen kun midlertidig overskrider ”target” på 2 pct. – underforstået, at der ikke foreløbigt vil være behov for renteforhøjelser.

Man kunne godt forstille sig, at Fed-chef Jerome Powell vil komme med samme udmelding på pressemødet onsdag. Her ventes Fed som nævnt at komme med den længe ventede annoncering om neddrosling, hvilket betyder, at centralbanken allerede indleder en neddrosling af obligationsopkøbene primo december – med forventet ophør i sommeren 2022.

Til gengæld forventes Powell at foretage en skarp afgrænsning over til de officielle renter, der ikke forventes ændret før længere ude i fremtiden og sandsynligvis først på den anden side af det ophørte opkøbsprogram.

Fælles for begge centralbanker er videre opfattelsen af, at de seneste kraftige inflationsstigninger er midlertidige. Inflationen er højere og mere vedholdende end forventet for blot få måneder siden, men fortsat holdt oppe af forhold, der overvejende opfattes som midlertidige.

De forventes generelt at toppe over de kommende måneder og vise lavere vækstrater ind i 2022. Holder det stik, vil det medføre den første amerikanske renteforhøjelse primo 2023, mens vi nok skal en hel del længere ind i 2023 (eller endda 2024), før ECB er klar med samme træk.

Læs også
Top job