Debat

Evnen til innovation skal læres allerede i skolen

Vores unge skal have en fyldig it-værktøjskasse fra skolen for at kunne begå sig på fremtidens arbejdsmarked. Det er ikke nok med boglige, fysiske og relationelle kompetencer, og de derfor bør opfostres i en kultur med fokus på evnen til innovation.

Her er endnu et indlæg om, hvordan it-sektoren er presset på grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft, og hvad vi bør gøre for at komme problemet til livs. Læser du stadig med? For indrømmet, det er et emne, der er skrevet meget om. Det er til dels sådan et indlæg – og så alligevel ikke. For indlægget handler faktisk mest om, hvordan vi som samfund kommer til at stå bedre i fremtiden – uanset branche og industri– ved at fostre evnen til innovation i vores skoler.

På lige fod med at vi i dag i skolen lærer vores unge værdifulde livsfærdigheder i dansk, matematik, håndværk og design eller madkundskab, bør vi helt uden diskussion kunne blive enige om, at informationsteknologi – f.eks. kodning – burde indgå blandt de helt fundamentale færdigheder, alle børn bør få et minimumskendskab i skolen.

For at afhjælpe at det ikke er oprettet som et fag i folkeskolen – endnu – deltager Fujitsu i coding class-initiativet, som foregår én uge om året. Formålet er dels at styrke de unges it-kompetencer, dels at inspirere dem til at overveje it-sektoren som en fremtidig karrieremulighed.

Forløbet åbner også elevernes øjne for, hvordan de gennem kodning kan dyrke og styrke deres evne til innovation. Vi har netop gennemført dette års coding class med 6. klasserne på Gasværksvejens Skole i København, og erfaringerne fra forløbet (og fra alle tidligere forløb) var, at vi både udstyrer de 11- og 12-årige med vigtige livsfærdigheder inden for it og at vi med forløbet skaber rammerne og en kultur for, hvordan de kan træne og udvikle et kreativt og løsningsorienteret innovationsmindset. Det er netop mindsettet, som kommer til at udgøre forskellen i fremtiden.

Mere end it-specialist

En helt grundlæggende forståelse for it som f.eks. kodning betragtes allerede nu som en nødvendig kompetence for de fleste fagligheder og industrier i samfundet. Derfor bør det som sagt indgå på lige fod med de boglige, fysiske og relationelle færdigheder, der trænes i folkeskolen. Det vil give os større mulighed for at sikre, at vores børn kommer styrket ind i fremtiden. Ikke fordi de alle skal være it-specialister, men fordi det udgør en fundamental byggesten for alle slags fagligheder, som kan være afgørende for evnen til innovation.

For innovation handler ikke kun om at kunne få den gode ide. Og lad mig være helt tydelig om, hvad jeg mener, når jeg taler om innovation, og om hvilke færdigheder, der også kræver et innovativt mindset.

Innovation kan handle om alt fra evnen til at sætte sig ind i nye problemstillinger, til at finde på kreative og ude af boksen-løsninger, til at kunne konkretisere og visualisere disse løsninger, til at kunne overbevise omgivelserne om fordelene ved de nye løsninger, til faktisk også at kunne levere på løsningerne samt løbende forbedre dem, når virkeligheden rammer. Så evnen til – ikke kun at få den gode ide – men at komme hele vejen rundt om en løsning med blik for de kreative, praktiske og kommercielle aspekter og få den til at leve, virke og skabe værdi.

Tre skridt i den rigtige retning

Så tag ikke fejl; det her handler ikke om at skabe flere eller bedre it-specialister. Det handler om at give vores unge de rette it-forudsætninger for at udvikle sig til de mest helstøbte mennesker i morgen. Det vil nemlig gøre dem bedre til at sætte sig i andres sted, til at forstå og imødekomme uforudsete problemstillinger samt i stand til at kunne finde kreative løsninger.

Spørgsmålet er så: Hvordan giver vi de unge mennesker de rette forudsætninger, og hvad skal der til for, at ungdommen får dem ind under huden? Her er tre bud fra vores stol:

  1. Udbred og tilbyd coding class (eller et lignende tiltag) i hele landet i samarbejde med erhvervslivet. Det er et stærkt koncept, som alle folkeskoleklasser burde få glæde af.
  2. Dyrk en kultur i skolen, hvor eleverne opfordres til at finde på kreative løsninger, når de møder uforudsete problemstillinger.
  3. Kultiver evnen til innovation ved at bruge it til at løse opgaver i andre fag og på tværs af fag, i dagligdagen og generelt i livet.

Med de tre skridt kommer vi et stykke af vejen. Det vil løfte eleverne og styrke deres forudsætninger for, at de kan blive til meget mere end f.eks. it-specialister, hvilket både de og fremtidens arbejdsgivere vil kunne få stor glæde af.

Læs også
Top job