Debat

En ubekvem sandhed om det næste vindmølleeventyr

Vi har nu er nået det punkt, hvor de store innovationsgevinster ved større og mere effektive møller og evnen til at konstruere projekter hurtigere og billigere er begyndt at flade ud. Data udgør derfor grundlaget for fremtiden.

I denne uge samles de globale ledere indenfor vindenergi til årets vigtigste konference i Bella Center. Det er ikke en tilfældighed, at de mødes i København, for Danmark er på mange måder epicenteret for den globale vindindustri.

Den utrolige historie om Danmarks succesfulde vindindustri er efterhånden velkendt: Et tæt samarbejde mellem visionære virksomheder, dygtige forskere og attraktive rammevilkår skabte grundlaget for en iterativ process, der langsomt men sikkert udviklede de første små forsøgsmøller til de giganter, vi har i dag.

I dag er vedvarende energi fra vindmøller fuldt ud konkurrencedygtigt med fossile brændstoffer takket være denne indsats, og vi har mere vedvarende energiproduktion end nogensinde før. Problemet er imidlertid, at vi nu er nået til et punkt, hvor de store innovationsgevinster ved større og mere effektive møller og evnen til at konstruere projekter hurtigere og billigere er begyndt at flade ud.

Data er grundlaget for fremtiden

Næste skridt i den grønne omstilling handler i langt højere grad om at gøre tingene smartere ikke blot større og hurtigere. Men med mere vedvarende energi kommer også øget kompleksitet, og vi mangler stadig at udvikle de nødvendige løsninger til at håndtere den volatilitet, det medfører.

Batteriteknologi, power-to-x og sammenkoblingen mellem el-, gas- og varmenettet vil være afgørende for, at vi kan blive ved med at øge andelen af fornybar energi, men det er først nu, at det afgørende råstof for at få det hele til at hænge sammen er begyndt at få den opmærksomhed det fortjener: Data

Avanceret dataanalyse fjerner gætværket ved at forsøge at optimere flere produktionskilder, lagring og forbrug på tværs af disse komponenter og muliggør i stedet effektiv handel der effektivt balancerer markedet. Ved at benytte avanceret dataanalyse kan man samtidigt øge den operationelle effektivitet ved at få komponenterne i dette nye volatile og decentrale energisystem til at spille sammen.

Data er også fundamentet for at vindmølleparkerne i langt højere grad bliver intelligente. Så mens stålet roterer ude på havet, sidder operatørerne og holder et skarpt øje med deres digitale tvillinger inde på land for at optimere produktionen. En digital udvikling, der gør det muligt for vindmøller at fungere mere som traditionelle kraftværker, der producerer strøm, når der er mest brug for det, og som hjælper med at balancere nettet. Samtidig danner digitale tvillinger også grundlaget for nye muligheder indenfor præventiv vedligeholdelse, hvor man ved hjælp af dronebilleder og kunstig intelligens kan spotte problemer længe inden de opstår.

Og dette er kun begyndelsen, når data bliver allestedsnærværende, let tilgængeligt og brugbart, vil medarbejdere på tværs af en organisation være i stand til at lave innovative løsninger, der driver reel værdi i forretningen og i sidste ende hjælper med at gøre vedvarende energi endnu billigere.

Accelerer den digitale agenda

Danmark er i dag i en unik global lederposition, der er bygget op over mange år, men for at Danmark også i fremtiden skal indtage sammen position, må man prioritere at udnytte disse nye digitale værktøjer fuldt ud.

Amerikanerne vil mere end gerne have deres bid af kagen med et fokus på teknologi i klassisk Silicon Valley-stil, men da de ikke har den nødvendige domæneekspertise, har de også svært ved for alvor at komme ud over rampen.

Digital innovation inden for vedvarende energi kræver nemlig, at store virksomheder arbejder tæt sammen med innovative partnere i et åbent økosystem, hvor man sammen og iterativt finder nye løsninger, fuldstændig som det også var tilfældet i de tidligere faser i det danske vindmølleeventyr.

De virksomheder, som omfavner innovation, vil samtidig også være de ultimative vindere, ikke kun fordi de vil drage fordel af de nyudviklede løsninger, men også fordi det vil øge efterspørgslen efter endnu mere vedvarende energi på grund af lavere priser.

Utallige eksempler begynder allerede at dukke op rundt om i Europa; Aker Horizon i Norge har etableret en robust strategi for implementeringen af nye digitale løsninger, der skal hjælpe dem med at skære flere milliarder af deres forventede fremtidige investeringsbehov - nøglen til i sidste ende at vinde udbud mod deres konkurrenter i et marked med stadig større konkurrence.

Danmark står i en unik styrkeposition og har alle de nødvendige forudsætninger for at blive ved med at dominere den globale vindindustri, men vil man fremtidssikre Danmarks unikke position må man accelerere den digitale dagsorden og sørge for at bringe alle de erfaringer man har gjort sig i spil, både når det kommer til åbenhed overfor ny innovation, partnerskaber i et åbent økosystem og attraktive rammevilkår.

Læs også
Top job