Debat

Finanssektoren bliver nøglespiller i den bæredygtige omstilling

Bæredygtighed er i høj grad blevet et spørgsmål om finansiel risiko, og virksomheder bliver vægtet som økonomisk mindre valide på lang sigt, hvis de ikke har styr på bæredygtigheds-agendaen.

Selvom det kan føles som om, at verden har stået stille, mens corona har hærget, bevæger den bæredygtige agenda sig frem med hastige skridt.

I 2022 kommer vi både til at se nogle grundlæggende forandringer og nogle vedblivende tendenser, som kommer til at betyde store ændringer for alle spillere på markedet.

I 2021 vedtog EU en taksonomiforordning for bæredygtige investeringer, som skal skabe en klar definition af, hvad der er en bæredygtig investering.

Det betyder, at investeringsselskaber i EU skal kunne forklare, hvordan og i hvor høj grad deres investeringsportefølje og øvrige finansielle produkter lever op til taksonomien, som stiller krav til dokumentérbar bæredygtighed.

I praksis betyder det, at finanssektoren bliver hovedaktionær i den bæredygtige omstilling - når investorerne får behov for at indhente dokumentation fra virksomhederne om deres aktiviteter, sætter det gang i en domino-effekt ned igennem forretningskædens led.

Taksonomiforordningen betyder derfor også, at bæredygtighed er blevet en finansiel risiko, fordi det ikke længere kun er et spørgsmål om omdømme.

Bæredygtighed er i høj grad blevet et spørgsmål om finansiel risiko, og virksomheder bliver vægtet som økonomisk mindre valide på lang sigt, hvis de ikke har styr på bæredygtigheds-agendaen, fordi de potentielt kan blive disrupted eller udkonkurreret af nogen, som laver et væsentligt mindre klimaaftryk.

Stort fokus på biodiversitet og konkret ansvar

I forlængelse af taksonomiforordningen skal virksomhederne allerede fra 2023 være i stand til at rapportere om, hvordan deres produkt påvirker biodiversiteten. Det betyder, at biodiversitet, som er en kæmpestor udfordring, kommer til at fylde mere end det, vi allerede ser i det spirende.

Overordnet er det mest interessante afkast fra de nye finansielle krav, at der er meget mere fokus på at binde forretningsmodellen sammen med bæredygtighedsindsatsen, fordi man nu kigger på årsag og sammenhæng. Den nye definition af bæredygtighed stiller krav til, at du ved, hvordan din virksomhed er til stede i verden, og hvordan du konkret identificerer og håndterer de negative aftryk, som din virksomhed har.

Rekruttering, kompetencer og kommunikation

I store træk kommer virksomheder i 2022 til at fokusere på at få fat på de rigtige kompetencer til at løfte de mange opgaver, der opstår for afrapportering af dokumentérbar bæredygtighed.

Samtidig er kommunikationen også blevet sværere, fordi virksomhederne har opdaget, at de ikke bare kan kommunikere frit om bæredygtighed. Der er konsekvenser, hvis det gøres forkert. Organisationerne skal uddannes i at forstå, hvad bæredygtighed er for dem, så de både kan anvende det og kommunikere om det, indenfor de definerede rammer.

Mange virksomheder vil have behov for at rekruttere nye kræfter til at løfte opgaven, og samtidig er der lav ledighed, som får de jobsøgende til stille endnu større krav til, hvilke typer af virksomheder, de vil arbejde for.

Mere uddannelse og fortsat fokus på diversitet

Den store efterspørgsel på specifikke kompetencer kommer også til at betyde mere uddannelse.

Finanssektorens Uddannelsescenter har allerede igangsat en uddannelse i bæredygtig omstilling, og der kommer flere uddannelser, som er specifikt målrettet bæredygtighed i de enkelte brancher. Det kommer vi til at se meget mere af.

Og så er vi i 2022 langt fra færdige med at snakke om ligestilling, diversitet og bundlinje. Det stormer ikke ligefrem ind med kvinder i ledende poster, men der er helt klart ved at ske noget på området.

Så når vi nu skal arbejde mere holistisk og navigere imellem flere forskellige bundlinjer, kunne man håbe, at det også bliver et rygstød til flere kvindelige ledere, fordi de forskningsmæssigt har en højere prosocial adfærd, og i det hele taget er mere villige til at handle på den bæredygtige omstilling end mændene.

Uanset hvad tegner 2022 til at blive et stort år for bæredygtig finansiering, dokumentation og kommunikation.

Forude venter så udfordringerne om etablering af den cirkulære økonomi og transparens i forsyningskæderne.

Læs også
Top job