Privatøkonomi

48.500 danske huse er alligevel ikke ejet af "spøgelser"

Der er langt færre forladte huse runde om i landet end hidtil antaget, viser analyse.

Antallet af spøgelsesboliger er flest i landets yderkommuner, mens kommunerne i og omkring de store byer har lettere ved at fylde deres boliger. Foto: Gregers Tycho.

Ubeboede huse, der har stået tomme i årevis og langsomt forfalder, er ikke et uvanligt syn i mange af landets yderkommuner, der kæmper med fraflytning og faldende huspriser.

Men faktisk er der langt færre forladte "spøgelseshuse" rundt om i landet end hidtil antaget. Det viser en ny analyse fra Boligøkonomisk Videncenter.

Tidligere har man anslået, at cirka 56.000 enfamiliehuse står ubeboede hen. Det bygger på tal fra Danmarks Statistik. Men Boligøkonomisk Videncenter har i sin analyse inddraget elforbruget i husene og kombineret det med, hvor længe huset har været uden folkeregisteradresse.

Ud fra vurderinger af hver enkelt bolig fastslår analysen, at cirka 7.500 enfamiliehuse er forladte. Resten er ikke forladt, men bliver brugt til et andet formål, f.eks. som flexbolig, eller også står de og venter på deres næste beboer i forbindelse med flytninger, bolighandler eller istandsættelser.

Det betyder også, at opgaven med at rydde op og nedrive nogle af de forfaldne huse er mindre og billigere end hidtil antaget.

»Og det er en rigtig god nyhed for både staten og de enkelte kommuner,« siger filantropidirektør Anne Skovbro fra Realdania, der har støttet analysen.

Antallet af spøgelsesboliger er flest i landets yderkommuner, mens kommunerne i og omkring de store byer har lettere ved at fylde deres boliger. Problemet med de tusindvis af ubeboede huse er ifølge eksperter, at de er med til at skævvride boligmarkedet endnu mere.

Når de ubeboede huser står og forfalder, er det nemlig med til at trække huspriserne i området ned og gør området mindre attraktivt for tilflyttere.

Ifølge analysen fra Boligøkonomisk Videncenter står cirka 0,6 pct. af landets enfamiliehuse ubeboede hen. Langeland, Læsø og Samsø er blandt de kommuner, som er hårdest ramt af tomme boliger.

I Rebild, Brønderslev, Lolland, Guldborgsund, og Vesthimmerlands Kommune er der en større del af de ubeboede boliger, som ikke bliver brugt, end i resten af landets kommuner, viser analysen.

»Der kan derfor være behov for mere fokus på disse kommuner i debatten om forladte huse, flexboliger og nedrivning,« skriver Boligøkonomisk Videncenter.

Du kan læse hele analysen her.

BRANCHENYT
Læs også