Serier

Lad os få en digital andelsbevægelse til gavn for klimaet

Danmark er det mest digitaliserede land i verden og samtidig et andelsland. Vores åbenhed, vækst og høje grad af tillid bygger på solidaritet, retfærdighed og vores evne til at skabe værdi for alle og ikke kun de privilegerede få. Lad os overføre andelstanken til dataområdet og øge demokratiseringen af data til gavn for både klimaet og konkurrenceevnen.

Corona rammer verden

Andelsbevægelsen havde sin storhed i Danmark i slutningen af 1800-tallet og frem til ca. 1960, men måske en ny form for andelsbevægelse er på vej; data-andelsbevægelsen. Hvor vi demokratiserer adgangen til data og stiller data til rådighed for alle, der kan bruge dem til at udvikle nye løsninger, der kan hjælpe med at nå den danske klimamålsætning om at reducere CO med 70 pct. i 2030. Det skal naturligvis ske begavet og under hensyn til både sikkerhed og privatliv, med målet om at skabe vækst og en bæredygtig fremtid.

Mange danske virksomheder erkender allerede behovet for en datadrevet tilgang til at reducere negative klimapåvirkninger. Det fremgår på tværs af klimapartnerskabernes anbefalinger, som blev afleveret til regeringen 16. marts. Et utaknemmeligt tidspunkt, da landet var lukket ned fem dage forinden, da corona overtog dagsordenen og for en stund efterlod klimaet på perronen.

Men med den første klimaaftale i hus i sidste uge er der grund til optimisme. Ikke mindst hvis der i de kommende aftaler kommer større fokus på, hvordan vi kan reducere CO2-udledningen, hvis vi formår at sætte data fri.

Vi ved, at teknologi, digitalisering og intelligent dataanvendelse er effektive redskaber til at optimere drift- og produktionsprocesser, indsamle og dele viden samt udvikle fremtidens innovative og bæredygtige løsninger. På tværs af partnerskaberne er det også tydeligt, at ambitionerne for at imødekomme klimaudfordringerne og finde de helt rigtige løsninger på tværs af sektorer er høje.

Alligevel er der stadig lang vej. For selvom anbefalingerne viser velvilje i erhvervslivet, er der behov for at diskutere, hvilke konkrete teknologi- og datahåndtag vi skal skrue på for at nå det ambitiøse klimamål. Vi skal med andre ord til at blive konkrete. Ikke mindst når det handler om at sætte data fri, som kan arbejde for at gøre samfund, virksomheder og forbrugere grønnere.

Flere aktører er allerede begyndt at dele data, så andre kan arbejde videre med dem. F.eks. Energinet, der via dataportalen Energi Data Service stiller data til rådighed om det danske energisystem, herunder CO2-udledningen og prognoser to døgn frem i tiden. Det giver andre mulighed for at bygge apps og andre tjenester, der kan hjælpe danskerne med at reducere energiforbruget og bruge energien, når den er grønnest.

Næste skridt er, at vi samler data fra flere aktører, også virksomheder, på samme platform og skaber en pulje af anonymiserede data, som gøres tilgængelig for dem, som ønsker at bidrage til fællesskabet. På samme måde som vi ser det i andelsselskabet. Det kan skabe helt nye og innovative løsninger, der kan eksporteres og hjælpe til vækst og arbejdspladser – og samtidig være væsentligt for at nå 70 procent-målet på tværs af industrier.

Hos Microsoft har vi en klar strategi om, at data, der kan hjælpe med at løse samfundsmæssige udfordringer, skal være åbne og, på forsvarlig vis, stilles til rådighed til gavn for alle. På samme måde bør vi, som nation, gå forrest og demokratisere data til glæde for klimaet og erhvervslivet.

Andelstanken i Danmark bygger på ideen om at stå stærkere sammen, og at vi i fællesskab kan skabe innovation. Skal vi sikre vækst og velstand for fremtiden, kræver det, at vi fører andelsbevægelsen ind i det 21. århundrede og bygger videre på idealerne omkring et nyt råstof, som vi allerede har til overflod – nemlig data. Det har vi i Danmark alle forudsætninger for at gøre – men i lyset af klimakrisen skal det ske hurtigt. Derfor håber jeg, at intelligent og demokratisk dataanvendelse, vil indgå i de kommende klimaaftaler.

BRANCHENYT
Læs også