Serier

Aktieinvestorer har set lyset for enden af tunnelen

Overraskende stærke vaccinenyheder fra en række store medicinalselskaber over de seneste uger har i den grad sat skub i aktiemarkedet og styrket investorernes tro på fremtiden. Bevægelsen mod lyset sker i krydsfeltet mellem nyt om kommende vacciner og det aktuelle smittetryk.

Corona rammer verden

I løbet af de seneste uger er aktierne steget over hele verden, men mest iøjnefaldende er faktisk den meget kraftige rotation, der er foretaget mellem de forskellige aktiemarkedsgrupper.

Her har vi set investorerne bevæge sig væk fra meget af det, der har klaret sig godt siden marts og ind i mere udfordrede områder af aktiemarkedet, der fortsat lider under corona-pandemien. Vaccinenyhederne har i den grad fået aktieinvestorer til at se lyset for enden af tunnelen og givet troen på, at verden en dag igen vender tilbage mod mere normale forhold.

Siden marts har lave renter, adfærdsændringer hos forbrugeren og nedlukninger i meget stor stil understøttet teknologi- og vækstaktierne. En udvikling, der i voldsom grad har accelereret den polarisering, som har været i gang gennem en længere årrække.

Teknologi- og vækstaktierne er blevet prioriteret over det, man bredt defineret eller på overskriftsbasis kan kategorisere som valueaktier. Altså aktier, hvis prisfastsættelse ligger væsentligt under markedet som helhed, men ofte også dækker over midlertidige eller mere permanente udfordringer i virksomhedens drift.

Investorerne har med andre ord købt Amazon, Apple, Netflix og Zoom på bekostning af banker, industriselskaber, energiselskaber, hoteller, flyselskaber, osv.

Troen på en snarlig, effektiv vaccine har i den grad sendt aktieinvestorer tilbage mod de klassiske virksomhedsmodeller og value-orienterede områder i aktiemarkedet på bekostning af netop kursvinderne siden marts. Baggrunden er naturligvis, at en vaccine vil accelerere normaliseringsprocessen i den globale økonomi og derigennem igen understøtte mange af de selskaber, som siden marts har kæmpet med en indtjening, der er kollapset og en konkrursrisiko, der er steget markant.

Flyselskaber, lufthavne, og krydstogtoperatører er steget med over 50 pct. i november, mens selskaber som bryggerier, energiselskaber og banker mfl. ligeledes er steget om end mere moderat. Novembers genoprejsning til de udfordrede områder af aktiemarkedet har sendt valueindeks og indeks for mindre selskaber op over det meste af verden.

I første omgang fordi konkursrisikoen synes lavere med udsigten til en gradvis normalisering af den globale økonomi, men på længere sigt også fordi højere økonomisk aktivitet vil kunne være medvirkende til at reducere den enorme skævvridning, der gennem en lang årrække er opbygget mellem blandt andet vækst- og valuefaktorerne i aktiemarkedet.

Selvom vi i Danmark hele tiden tager forholdsregler i kampen mod corona - og derigennem har formået at undgå overbelastning af sundhedsvæsnet - er situationen fortsat udfordrende andre steder i verden. USA har eksempelvis tæt på 200.000 daglige nye tilfælde af covid-19, og selvom mange stater har genindført restriktioner, synes udviklingen fortsat ikke at vise tegn på stabilisering.

Situationen betyder, at presset på sundhedsvæsnet er stigende, og at kapacitetsgrænsen rykker nærmere. Dette vil kunne øge risikoen for yderligere delvise nedlukninger eller andre former for restriktioner, der vil fastholde presset på den overordnede økonomi og ikke mindst mange virksomheders indtjening inden for specielt serviceerhvervene.

Vaccinenyheder og ikke mindst antallet af mulige og distribuerbare vacciner vil dog gøre, at eventuelle tilbagefald i aktiemarkedet som følge af bl.a. tiltagende smittetryk vil blive brugt som langsigtet købsmulighed for mange investorer, der ikke er i aktiemarkedet endnu – netop fordi normaliseringen er på vej.

Selvom investorerne nu kan se lyset for enden af tunnelen, betyder det ikke at vejen dertil nødvendigvis bevæger sig i en lige linje.

Det er ganske naturligt, at aktieinvestorer har reageret, som de har, på de seneste ugers meget positive nyheder på vaccinefronten. Dette vil fortsat være tilfældet fremadrettet ved nye positive vaccinenyheder, om end i mindre omfang sammenlignet med de første meldinger.

Selvom investorerne nu kan se lyset for enden af tunnelen, betyder det ikke at vejen dertil nødvendigvis bevæger sig i en lige linje. Indtil vacciner kan distribueres effektivt, vil aktier bevæge sig i krydsfeltet mellem vaccinenyheder og det aktuelle smittetryk, men med en mere normaliseret verden som snarligt endemål.

Læs også
Top job