Serier

Ny Skyclean-teknologi kan hæve udbyttet for pressede landmænd

Der er ikke kun klimagevinster at hente på Skyclean-teknologien. Landmændene kan også få bonusser på indtjeningen og høstudbyttet, mener forsker.

10 idéer, der kan ændre Danmark
Landbrugets høstudbytte kan få et skud i vejret ved at fodre jorden med det biokul, der kommer ud af Skyclean-tekologien. Foto: Jens Dresling

Mens parterne bag Skyclean-teknologien har talt højt og bredt om Skycleans store klimapotentiale for landbruget og Danmark, kan teknologien også have en stor økonomisk sidegevinst for de trængte landmænd.

Det fortæller professor Anne Winding fra Aarhus Universitet, som har undersøgt, hvordan landbruget kan bruge det biokul, som bliver et af slutprodukterne i Skyclean-processen.

»Biokullet kan føre nogle af de tabte næringsstoffer tilbage til landbrugsjorden, og det giver umiddelbart et bedre udbytte for landmændene. Der er både en økonomisk og miljømæssig gevinst at hente for landmændene,« siger hun.

Biokul bliver skabt ved, at halm og gylle bliver udsat for pyrolyse, som lidt simplificeret er en forbrænding ved høj varme, uden at der er ilt til stede. Cirka halvdelen bliver til biokul, mens den anden halvdel bliver til olier og gasser. Ideen med Skyclean er at omdanne olien og gasserne til klimaneutralt flybrændstof.

Sådan fungerer Skyclean
  • Når planterne på marken gror om foråret og sommeren, absorberer de CO fra atmosfæren for at vokse.
  • Over 90 pct. af det CO går tilbage til atmosfæren, når halmen og planterne høstes og rådner.
  • Skyclean går ud på at forhindre, at den CO forlader jorden igen. Det sker ved at opvarme halm og gylle i en særlig pyrolyseovn, hvor der ikke er ilt til stede.
  • Det vil betyde, at ca. 50 pct. af biomassen bliver til biokul, mens den anden halvdel bliver til olie og gasser, som kan bruges til at fremstille klimaneuralt flybrændstof.
  • Biokullet rådner ikke, og derfor bindes 50 pct. af den CO, som planterne absorberede fra atmosfæren, og den frigives ikke de første mange hundrede år.
  • Nettoresultatet er, at jo mere flybrændstof, der fremstilles, desto mere CO fjernes fra atmosfæren.
  • Sammenlagt mener forskerne, at dette vil kunne halvere CO-udslippet i dansk landbrug.

Men biokullet kan proppes tilbage i markerne og tilføre det kulstof, fosfor og kalium, som går tabt, når landmændene høster. Samtidig er biokul eminent til at transportere regnvand på markerne, hvilket ellers kan volde problemer for landmændenes udbytte.

»Biokullet kan gøre den tørre jord bedre til at holde på vandet, mens den mere lerholdige jord bliver bedre til at dræne vandet, så det ikke står i små søer på markerne. Det giver en mere udbytterig jord,« siger Anne Winding.

Vi skal først sikre os, at biokullet ikke tilføre tungmetaller eller andre skadelige stoffer i jorden.

Anne Winding, professor i miljøvidenskab ved Aarhus Universitet

Landbrug & Fødevarer ser et stort potentiale i biokul til at øge indtjeningen for landmændene, hvis høstudbytte har været ramt af tørker i både 2017 og 2018. Biokul kan være med til at sikre en mere stabil vandmængde i jorden.

FINANS har sat fokus på 10 banebrydende idéer i 10 af de største brancher. Mød iværksætterne bag idéerne og læs, hvordan de ser på fremtiden i deres branche.

»Det giver lige pludselig udsigt til en økonomisk gevinst for landbruget ved at levere levere sit halm til Skyclean-forbrændingen,« siger Niels Peter Nørring, klimadirektør i Landbrug & Fødevarer.

Men der er stadig et par ubesvarede spørgsmål om brugen af biokul. De skal besvares, før det bliver bredt ud på markerne, understreger Anne Winding.

»Vi skal først sikre os, at biokullet ikke tilfører tungmetaller eller andre skadelige stoffer til jorden eller på anden måde forringer jordkvaliteten. Det vil være uheldigt, fordi det kan tage over 500 år at nedbryde biokul,« siger hun.

BRANCHENYT
Læs også