Serier

Forskere er enige: Skycleans teknologi kan blive banebrydende for landbrugets klimaproblem

Forskere ser et massivt klimapotentiale i Skyclean. Hvis forudsætningerne holder, kan Skyclean sænke Danmarks CO2-udledning med op til 10 pct.

10 idéer, der kan ændre Danmark
Forskere udpeger Skyclean som en af de mest lovende projekter, når det handler om at skabe nedbringe Danmarks CO2-udslip. Foto: Jens Dresling.

Mens regeringen arbejder på et stort klimaudspil, der skal nedbringe Danmarks CO2-udledning drastisk, står pionerer og forskere på spring med en ny teknologi, som kan blive epokegørende for det danske klimamål om 70 pct. reduktion af klimagasser i 2030.

Finans har talt med fem eksperter, der forsker i klima- og energiteknologi, som alle peger på, at den såkaldte Skyclean-teknologi kan blive banebrydende for landbrugets store klimaudfordring.

Det taler for og imod dansk succes

Her er tre ting, der henholdsvis taler for og imod, at Skyclean bliver en dansk forretningssucces.

FOR

 • Der findes ingen tilsvarende teknologier, som både kan udnytte landbrugets biomasse og producere klimaneutralt flybrændstof. Skyclean vil således kunne nedbringe CO2-aftrykket i både landbruget og luftfarten.
 • De politiske strømninger går mod større regulering og flere afgifter, som skal tvinge transport- og landbrugssektoren til at nedbringe udledningen af klimagasser. Det vil stimulere en stor efterspørgsel på teknologier som Skyclean.
 • Danmark er hjemsted for globale selskaber inden for grøn energi og vindkraft. Netop vindkraft er afgørende for at omdanne biomassen til flybrændstof. Dermed er Danmark et perfekt miljø at starte en teknologi som Skyclean.

IMOD

 • For at Skyclean kan blive testet, kræver det 400 mio. kr. til et specialbygget bioanlæg. Det er en meget stor portion penge, der skal hentes for en teknologi, som kun er på et demonstrationsstadie.
 • Skyclean er opstået som en opfindelse af Henrik Stiesdal og er nu et projekt i universitetsverdenen. Dermed er det en stor industriel ejer af Skyclean, som i givet fald vil kunne løfte teknologien økonomisk og kommercielt.
 • Skyclean er stadig på et stadie, hvor der kan opstå uventede udfordringer. F.eks. hvordan teknologien påvirker miljøet, og hvordan biokullet kan påvirke landbrugsjorden.


Derfor er Skyclean også et af de 10 områder, som Finans efter omfattende research har udvalgt til serien ”10 idéer, der kan forandre Danmark”.

»Det er nye teknologier som Skyclean, der for alvor skal rykke ved Danmarks CO2-udledning. Med de teknologier og metoder, vi kender til i dag, kan vi sandsynligvis kun nå 20-30 pct. af vejen mod 70 pct.-målsætningen,« siger Jørgen E. Olsen, professor på Aarhus Universitet.

Skyclean-teknologien er fortsat under udvikling og går ud på at putte halm og gylle fra landbruget i en pyrolyseovn, som omdanner det til biokul, gasser og olier. Det forhindrer, at CO2 fra biomassen løber tilbage til atmosfæren.

Forskerholdet bag Skyclean estimerer, at det kan nedbringe landbrugets CO2-udslip med 50 pct. Og da landbruget står for en femtedel af hele Danmarks udledning, vil teknologien potentielt kunne skære en tiendedel af udledningen på landsplan.

Sådan fungerer Skyclean
 • Når planterne på marken gror om foråret og sommeren, absorberer de CO2 fra atmosfæren for at vokse.
 • Over 90 pct. af det CO2 går tilbage til atmosfæren, når halmen og planterne høstes og rådner.
 • Skyclean går ud på at forhindre, at den CO2 forlader jorden igen. Det sker ved at opvarme halm og gylle i en særlig pyrolyseovn, hvor der ikke er ilt til stede.
 • Det vil betyde, at ca. 50 pct. af biomassen bliver til biokul, mens den anden halvdel bliver til olie og gasser, som kan bruges til at fremstille klimaneuralt flybrændstof.
 • Biokullet rådner ikke, og derfor bindes 50 pct. af den CO2, som planterne absorberede fra atmosfæren, og den frigives ikke de første mange hundrede år.
 • Nettoresultatet er, at jo mere flybrændstof, der fremstilles, desto mere CO2 fjernes fra atmosfæren.
 • Sammenlagt mener forskerne, at dette vil kunne halvere CO2-udslippet i dansk landbrug.

»Som jeg ser det, er Skyclean dén kendte teknologi, som vil have den største direkte indvirkning på landbrugets klimaregnskab. Samtidig kan det biokul, som bliver dannet i pyrolysen, puttes tilbage i jorden og gøre den mere frugtbar. På den måde kan det give noget tilbage til landbruget,« siger Jesper Ahrenfeldt, seniorforsker ved DTU.

Når halm og gylle har været igennem en pyrolyseproces (opvarmning ved til meget høj varme uden at der er ilt til stede, red.), bliver 50 pct. til biokul, mens den anden halvdel bliver olie og gasser, som forskerne mener kan blive til klimaneutralt flybrændstof ved at tilsætte brint fra vindmølleindustrien.

»Vi mangler stadig de sidste brikker til, hvordan vi omdanner gasserne og olien til flybrændstof. Men muligheden er bestemt meget realistisk,« siger Jesper Ahrenfeldt.

FINANS har sat fokus på 10 banebrydende idéer i 10 af de største brancher. Mød iværksætterne bag idéerne og læs, hvordan de ser på fremtiden i deres branche.

Skyclean blev i første omgang beskrevet af Henrik Stiesdal, serieopfinder og teknologichef i Simens. Han arbejder i øjeblikket på at skaffe kapital til den sidste forskning, samt 400 mio. kr. til at bygge et pyrolyseanlæg, der kan teste og verificere Skyclean.

»Endemålet er, at Skyclean skal blive et stort eksporteventyr, som vindmølleindustrien er blevet. Men det kræver politisk vilje, fordi vi ser staten som en vigtig finansieringskilde til at bygge det første testanlæg,« siger Henrik Stiesdal.

Udover at landbruget selv er dybt involveret i Skyclean-projektet, så fortæller flere politiske partier også til Finans, at de ser Skyclean som en »meget spændende teknologi«. Flere er klar til at støtte Skyclean med offentlige midler, men kun hvis støtten tilsvares af privat kapital.

»Lige nu er finansieringen den største barriere for, at Skyclean bliver et kommercielt produkt,« siger Henrik Stiesdal.

Læs også